Diswyddo Malky Mackay

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYr wythnos ddiwetha' roedd perchennog y clwb Vincent Tan wedi anfon e-bost ato

Mae Malky Mackay wedi ei ddiswyddo wedi i fwrdd y cyfarwyddwyr gyfarfod.

Dywedodd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd y byddai rheolwr newydd yn cael ei benodi yn y man.

Yr wythnos ddiwetha' roedd perchennog y clwb Vincent Tan wedi anfon e-bost ato'n mynnu y dylai ymddeol neu gael ei ddiswyddo.

Roedd y perchennog wedi ei gyhuddo o orwario wrth brynu chwaraewyr newydd ac wedi dweud na fyddai arian ar gael ar gyfer mis Ionawr.

'Cyhoeddusrwydd'

Roedd yn ymddangos fod y sefyllfa'n gwella oherwydd ymateb y cadeirydd Mehmet Dalman ond y gêm yn erbyn Southampton Ŵyl Steffan, pan gollodd y Cymry o 3-0, oedd yr un ola' i Malky Mackay.

Dywedodd y perchennog brynhawn Gwener: "Ers misoedd mae llawer o gyhoeddusrwydd wedi ei ledu gan ac am Mr Malky Mackay.

"Yn fwriadol, rwy wedi osgoi ymateb i hyn, gan obeithio y byddai'r clwb yn cael ei farnu ar sail ei bêI-droed ...

"Ond rwyf wedi casglu er lles y clwb, ei chwaraewyr, y cefnogwyr a'r cyhoedd, na ddylai'r sefyllfa anffodus hon barhau.

"Mae'r clwb yn golygu llawer mwy i ni na materion sy'n tynnu ein sylw (oddi ar y prif amcan)."

Dywedodd ymddiriedolaeth y cefnogwyr: "Dydyn ni ddim yn synnu at y penderfyniad oedd yn anochel yn sgil yr hyn oedd wedi digwydd yng nghydberthynas y rheolwr a'r perchennog.

"Fe garen ni ddiolch i Malky am ei gyfraniad enfawr ac fe fydd y cefnogwyr yn ei gofio am iddo fynd â ni i'r Uwchgynghrair.

"Yn sicr, fe oedd un o'r rheolwyr gorau a mwya' poblogaidd.

"Mae anghydfod oddi ar y cae wedi amharu ar y gydberthynas rhwng y clwb a'i gefnogwyr.

"Fe allai Mr Tan glosio at y cefnogwyr wrth ailgyflwyno'r cit glas cyn gynted ag y bo modd."

Dyrchafiad

Roedd Mackay wedi bod wrth y llyw am ddwy flynedd a hanner wedi iddo olynu Dave Jones ym Mehefin 2011.

Oherwydd ei gyfraniad cafodd y clwb ddyrchafiad yn 2013 a chyrraedd yr uchelfannau.

Yr arwydd cynta' o ddrwgdeimlad rhyngddo a'r perchennog oedd yn Hydref 2013 pan fu raid i'r cyfarwyddwr recriwtio Iain Moody adael ei swydd.

Roedd Moody a Mackay'n agos iawn a Kazakh Alisher Apsalamov, 23 oed a ffrind mab Tan, gafodd y swydd.

Chwaraeodd Moody ran bwysig wrth lofnodi Gary Medel a Steven Caulker yn yr haf a chafodd penderfyniad Tan effaith fawr ar Mackay oedd wedi dweud bod Moody "o'r safon ucha'".

Straeon perthnasol