Rhybudd cyn mentro ar y mynyddoedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunParc Cenedlaethol Eryri
disgrifiad o’r llunMae Dewi Davies yn Uwch-Warden y Parc Cenedlaethol

Mae Mynydda Diogel unwaith eto eleni yn annog paratoi'n drwyadl cyn mentro allan i'r mynyddoedd am awyr iach.

Dywed y mudiad ei bod yn hawdd anghofio pa mor bwysig yw paratoi'n drwyadl cyn mynd i gerdded ar y mynyddoedd.

Mae Partneriaeth Mynydda Diogel yn annog cerddwyr i gofio pum neges bwysig, wrth fynd allan am dro wedi'r gwledda neu'r segura.

Ar ran Mynydda Diogel, dywedodd Dewi Davies, sydd hefyd yn uwch Warden y Parc Cenedlaethol yng ngogledd Eryri: "Waeth beth fo'r tywydd, mae angen yr un gofal a pharatoi trwyadl cyn mynd allan i'r mynyddoedd.

"Ac, os oes cyfle, manteisiwch ar y bargeinion sydd i'w cael yn y siopau yn ystod y cyfnod yma hefyd - fe allan nhw arbed bywydau yn y pen draw. Dim ond pum peth sydd angen eu cofio:

  • Offer Cywir - Cofiwch fynd â fflach lamp a batris. Mae cario fflach lamp yn hanfodol gan fod y diwrnodau ar eu byrraf dros gyfnod y Nadolig;
  • Gwisgwch yn addas: Mae dros ugain y cant o wres y corff yn cael ei golli drwy'r pen, felly, wrth i'r tywydd oer gydio, dylai het gynnes fod yn eitem hanfodol a menig i gadw'r dwylo'n gynnes ac yn sych;
  • Cynlluniwch eich taith o flaen llaw. Defnyddiwch gwmpawd a map er mwyn penderfynu ar daith sy'n addas i chi;
  • Byddwch yn ymwybodol o'ch gallu a chynlluniwch eich taith yn ôl ffitrwydd a phrofiad;
  • Edrychwch ar ragolygon tywydd mynydd lleol cyn mentro allan.

Pan fydd amodau dan draed ar y mynyddoedd yn newid yn sgil y tywydd, bydd @eryridiogel a @safesnowodnia'n trydar hynny.

Heb baratoi

Ychwanegodd John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Llanberis: "Yn rhy aml o lawer, mae Tîm Achub Llanberis yn cael eu galw i achub cerddwyr mewn tywydd garw am nad ydyn nhw wedi trafferthu paratoi.

"Os bydd cerddwyr wedi gwneud eu gwaith ymchwil yn drwyadl ac yn gwybod beth fydd yr amodau dan draed cyn cychwyn ar eu taith, gyda'r offer cywir a'r dillad addas, bydd yn gwneud ein gwaith ni fel Tîm Achub yn llawer haws.

"Cofiwch hefyd roi gwybod i rywun i lle'r ydych chi'n mynd a phryd ydach chi'n bwriadu dod yn ôl.

"Hefyd cofiwch mewn argyfwng ar y mynydd deialwch 999 a gofynnwch am yr Heddlu ac yna'r Tîm Achub Mynydd."