Storm arall ar ei ffordd i Gymru

Published
image copyrightIoan Dyer
image captionRoedd cae pêl-droed dan ddŵr yn Abergwili ger Caerfyrddin ddydd Mawrth

Daeth rhybudd fod storm arall ar ei ffordd allai ddod â llifogydd i dde Cymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus wrth i law trwm a gwyntoedd cryfion ddod i rannau o'r wlad dros nos Iau ac i mewn i fore Gwener.

Mae disgwyl hyd at 20mm o law ar draws de Cymru gyda hyd at 40mm ar dir uchel.

Gan fod y tir heb gael cyfle i sychu ar ôl y glaw cyn y Nadolig bydd y glaw ychwanegol yn debyg o fynd yn syth i nentydd ac afonydd.

Dywed y corff hefyd bod risg o ddail a gweddillion eraill yn cael eu 'sgubo i mewn i ddraeniau a'u blocio gan achosi llifogydd ar ffyrdd.

Y cyngor i bobl sy'n teithio adre wedi'r Nadolig yw i ganiatáu mwy o amser i deithio gan y gallai amodau gyrru fod yn anodd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rhybuddio pobl i fod yn ofalus ger afonydd a ger yr arfordir lle mae disgwyl i'r gwyntoedd achosi tonnau mawr.

Dylai pobl gadw golwg ar ragolygon tywydd ar y cyfryngau er mwyn clywed y diweddaraf am rybuddion tywydd yn eu hardaloedd nhw.

Maen nhw hefyd yn dweud na ddylai pobl gerdded neu yrru drwy ddŵr llifogydd.

Bydd swyddogion CNC yn monitro'r sefyllfa'n ofalus dros y dyddiau nesaf ac yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd lle bo angen.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol