Llifogydd: rhai ddim adref am 10 mis arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd yn rhaid i tua 25 o bobl gael eu hachub gan gychod yn ystod y llifogydd

Mi allai hi fod yn ddeg mis arall nes y bydd pobl a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd yn Y Rhyl yn medru dychwelyd adref yn ôl maer y dref. Mi aeth Andy Rutherford ati i sefydlu cronfa apêl ar ôl i'r tywydd garw achosi niwed i 150 o dai yn yr ardal.

Mae Cyngor Dinbych wedi rhoi cartref dros dro i 54 o bobl ac mae eraill yn treulio cyfnod yr wŷl efo teulu a ffrindiau. Ond efallai na fydd rhai yn ôl yn eu tai tan hydref y flwyddyn nesaf meddai'r cynghorydd.

"Does 'na byth amser da i hyn ddigwydd ond mae cyfnod y Nadolig yn gwneud pethau ychydig yn fwy anodd. Mae 'na dipyn o bobl sydd ddim yn byw yn eu cartrefi ac ar gyfer nifer dw i ddim yn credu y byddan nhw nôl am o leiaf 10 mis arall.

"Yr hyn sydd yn fy mhoeni i ydy bod amser yn pasio ac mae'r stori oedd yn y newyddion yn pylu o gof pobl. Ond i'r rhai sydd wedi eu heffeithio dyw'r atgofion ddim yn pylu ac maen nhw'n gaeth."

Mae'r cynghorydd yn dweud bod 'na sawl her yn wynebu'r trigolion. Un o'r anawsterau ydy bod pobl ddim yn gwybod am faint y bydd yn rhaid iddyn nhw aros yn eu llety dros dro tra bod pobl eraill efo problemau gyda'i hyswiriant.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gay Harris yn aros gyda'i merch ond yn dweud nad ydy hi wedi colli popeth

"Ddim wedi colli popeth"

Mae Gay Harris, sydd yn adnabyddus yn yr ardal am redeg grŵp dawnsio yn aros gyda'i merch ar hyn o bryd.

"Dw i ddim wedi colli popeth fel y bobl drws nesaf i fi. Weles i ddŵr yn dod mewn i'r tŷ a'r peth nesaf oedd e wedi pasio."

Bu'n rhaid i Ms Harris gael ei hachub gan yr RNLI a'r gwasanaeth tân mewn cwch.

"O'n i yn wlyb iawn. Roedd y dŵr yn dod fyny at fy nghanol i."

Mae wedi talu teyrnged i staff y cyngor a'r gwasanaethau brys pan ddigwyddodd y llifogydd. Ac er bod rhai o wisgoedd y dawnswyr oedd yn cael eu cadw yn ei thŷ wedi eu difetha mae'n cyfri ei hun yn berson "lwcus iawn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol