Mentro i'r môr bore San Steffan

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Gareth Davies
disgrifiad o’r llunMi blymiodd tua 600 o bobl i'r môr yn Ninbych y Pysgod y llynedd

Bydd cannoedd o bobl yn mentro mewn i foroedd oer ar draws Cymru yn ddiweddarach, ac mae trefnwyr y digwyddiadau blynyddol yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn cymryd rhan eleni.

Dyma'r 43fed gwaith i'r digwyddiad nofio yn Ninbych y Pysgod gael ei gynnal. 600 a ddaeth y llynedd.

630 oedd y ffigwr ar gyfer ymdrochi ar draeth Cefn Sidan yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd pobl yn y gogledd hefyd yn plymio i'r môr yn Llandudno.

Yn ôl Ruth Davies, un o drefnwyr y digwyddiad yn Sir Benfro, pantomeim fydd y thema eleni.

"Tywysogion a boneddigesau, chwiorydd hyll a thylwyth teg ac efallai hyd yn oed geffyl fydd yn disgwyl ar draeth y gogledd fore San Steffan." Mae'r ras yn Ninbych y Pysgod yn cychwyn am 11.30am.

Yr un thema sydd ar gyfer y nofio ar draeth Cefn Sidan hefyd sydd yn dechrau am 11am. Dim ond dwywaith mae'r digwyddiad wedi gorfod cael ei ganslo ers y dechrau yn 1984.

Dywedodd Rory Dickinson, rheolwr parc Penbre lle mae'r traeth wedi ei leoli, bod pobl wrth eu boddau yn cymryd rhan:

"Mae e wastad yn fy synnu pa mor boblogaidd a faint o hwyl ydy'r digwyddiad yma. Mae'n ymddangos bod e jest y peth traddodiadol i wneud ar gyfer y rhai dewr sydd wedi bod yn gwledda diwrnod Nadolig."