Ffordd yr A48 wedi ail agor

Cyhoeddwyd

Mae ffordd yr A48 wedi ail agor ar ôl bod ar gau am sawl awr yn dilyn dros ddeg o ddamweiniau gwahanol.

Digwyddodd y damweiniau ar ôl cawod o gesair trwm ond does na neb wedi anafu.

Ar un adeg roedd y ffordd wedi cau rhwng Porth y Rhyd a Chross Hands.