Y Post yn cyfri cost brathiadau cŵn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymosodiadau cŵn ar weithwyr post yn gyffredin meddai'r Post Brenhinol

Mae nifer yr ymosodiadau cŵn ar bostmyn wedi gostwng yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Ond mae absenoldeb o'r gwaith wedi costio bron i £50,000 i'r Post Brenhinol yn ôl ffigyrau newydd.

Yn 2010/11 roedd 201 o ymosodiadau ond 143 oedd y ffigwr yn 2012/13. Yn y saith mis cyntaf yn 2013/14 75 o ymosodiadau fuodd na.

Yn ystod y cyfnod yna mae gweithwyr wedi cymryd 565 o ddiwrnodau i ffwrdd o'r gwaith o achos anafiadau. Roedd hyn yn costio £85 i'r Post Brenhinol ar gyfer bob diwrnod nad oedd postmyn yn eu gwaith.

Mae'r cwmni yn dweud bod angen i berchnogion wneud mwy i rheoli eu hanifeiliad.

Cafwyd y data trwy gais rhyddid gwybodaeth.

Tra bod y ffigyrau o ymosodiadau wedi gostwng 24% ar draws Prydain ers 2011 mae'r Post Brenhinol yn dweud nad ydy'r sefyllfa yn dderbyniol.

"Un ymosodiad yn ormod"

"Yn anffodus mae ymosodiadau gan anifeiliad yn rhywbeth sydd yn wynebu ein gweithwyr bob diwrnod. Mae'r ymosodiadau yma yn achosi trallod ac mewn gormod o achosion yn achosi anafiadau difrifol."

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae bob un ymosodiad gan gi ar bostmyn yn un ymosodiad yn ormod."

Ym mis Gorffenaf cafwyd wythnos i godi ymwybyddiaeth o'r ymosodiadau gan gŵn ar weithwyr post. Mae'r cwmni hefyd wedi rhoi dros 90,000 o begiau postio i'w gweithwyr i'w helpu i amddiffyn eu dwylo.

Ar hyn o bryd dyw'r gyfraith ynglyn ag ymosodiad gan gi ddim yn ymestyn tu hwnt i giat yr ardd.

Yn ôl y Post Brenhinol mae hyn yn broblem i'w staff sydd yn aml yn dosbarthu nwyddau i gannoedd o gyfeiriadau preifat.

Ond mae Llywodraeth San Steffan yn ystyried newid y gyfraith fel bod dynion a merched post yn cael eu hamddiffyn pan maen nhw'n mynd i eiddo preifat.

Straeon perthnasol