Neges Nadolig: 'Yr un olaf i filwyr Prydain yn Afghanistan'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDr Geraint Tudur: 'Rhyfel diangen ac anghyfiawn'

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn cyfeirio yn ei neges at y ffaith taw hwn yw'r Nadolig olaf i filwyr Prydain ei ddathlu yn Afghanistan.

"Mae'r Nadolig yn ŵyl i ddathlu dyfodiad Iesu Grist i'r byd fel Gwaredwr - Ef sydd yn ein cymodi ni â Duw, ac yn cymodi pobl â'i gilydd," meddai Dr Geraint Tudur.

"Dylem nodi felly mai'r Nadolig hwn fydd yr olaf i filwyr Prydain ei ddathlu yn Afghanistan, ffaith sydd i'w chroesawu'n fawr."

Dywedodd fod yr undeb wedi gwrthwynebu'r "rhyfel diangen ac anghyfiawn" o'r dechrau, ac yn pwyso am ddod â'r milwyr adre'.

"Ers 2001 mae 445 wedi cael eu lladd a thros 2,500 wedi'u clwyfo. Yn eu plith, nifer sylweddol o Gymry.

"Ofnir bod tua 5,000 o gyn-filwyr yn dioddef o broblemau seicolegol, felly bydd effeithiau'r rhyfel hwn gyda ni am ddegawdau i ddod.

'Amhosib mesur'

"Mae'n amhosib mesur y gost anferthol mewn bywydau a dioddefaint i bobl gyffredin Afghanistan. Fel pob rhyfel, bu'n wastraff enbyd o fywydau ac adnoddau o bob math."

Yr amcangyfrif, meddai, yw bod y rhyfel wedi costio £40 biliwn i drethdalwyr Prydain.

"Byddai hynny'n ddigon i dalu cyflogau 5,000 o nyrsys ar hyd eu gyrfa. Yr unig bobl sydd wedi elwa ar y rhyfel yw cwmnïau rhyngwladol sy'n ailgodi'r hyn a chwalwyd gan y bomiau, masnachwyr cyffuriau yn Afghanistan, a chwmnïau cynhyrchu arfau.

"Daeth Duw i'n byd fel baban bach er mwyn creu cymod rhyngom ni ag Ef, a rhwng pobl a'i gilydd," meddai.

"Daeth atom i sefydlu heddwch. Oni fyddai'n wyrth ryfeddol petai llywodraethwyr y gwledydd yn cydnabod methiant truenus, creulon a gwastraffus rhyfel?

"Byddai hynny'n wir yn ffrwyth teilwng i'r newyddion da o lawenydd mawr, i'r ddynoliaeth i gyd y Nadolig hwn. Dymunaf Nadolig Llawen a bendithiol i bawb."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol