Rhieni'n brwydro yn erbyn cynllun i gau Ysgol Trefilan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan yr ysgol 15 disgybl ar hyn o bryd

Mae rhieni plant ysgol gynradd yng Ngheredigion yn brwydro yn erbyn cynllun i'w chau, ac yn hyderus gan bod niferoedd disgyblion yn cynyddu.

Cafodd proses ymgynghori i gau Ysgol Trefilan ger Llanbedr Pont Steffan ei gymeradwyo gan gabinet y cyngor ddydd Mawrth, Rhagfyr 17.

Mae gan yr ysgol - sy'n rhan o'r Eglwys yng Nghymru - 15 disgybl ar hyn o bryd.

Dywedodd y rhieni eu bod nhw'n ffyddiog y byddai creu dros 200 o swyddi mewn ffatri gig ger yr ysgol yn gymorth.

Bwriad Cyngor Ceredigion yw cau ysgolion cynradd a chanddynt lai na 20 o ddisgyblion.

Ond yn ôl grwp sefydlwyd i geisio achub yr ysgol, gallai 20 disgybl fod ar y gofrestr erbyn Ionawr 6, gyda dau ddisgybl arall yn ymuno erbyn y Pasg.

'Niferoedd yn cynyddu'

Yn ogystal, maen nhw'n credu y bydd 208 o swyddi mewn ffatri brosesu cig newydd ger yr ysgol yn Felinfach yn rhoi hwb i gofrestr yr ysgol yn y blynyddoedd i ddod.

Meddai Alix Arndt o'r grwp ymgyrchu: "Mae pryder difrifol ynglŷn â'r cynlluniau i gau'r ysgol, gan nad ydi Trefilan yn ateb meini prawf y cyngor - does dim adnoddau newydd yn eu lle i'r plant a dydi niferoedd disgyblion ddim yn gostwng.

"Yn wir, mae niferoedd yn cynyddu'n gyflym y flwyddyn hon, ac mae disgwyl iddynt barhau i gynyddu gyda rhagor o fabanod yn cael eu geni yn yr ardal, a chynlluniau i gau nifer o ysgolion yr ardal hefyd.

"Mae dyfodiad y ffatri brosesu cig yn cefnogi'n hymgyrch gan mai dim ond pum lle gwag sydd gan Ysgol Felinfach a bydd gan nifer o'r gweithwyr sy'n symud yma blant."

Ychwanegodd Ms Arndt y byddai gan yr ysgol yr opsiwn i gyfeirio penderfyniad y cyngor at Lywodraeth Cymru gan ei bod hi'n ysgol eglwys.

Bydd yr ymgynghoriad ar ddyfodol yr ysgol yn dod i ben Chwefror 17 ac adroddiad yn cael ei gyflwyno i gabinet y cyngor erbyn Ebrill 1, 2014.

Dechreuodd ymgynghoriad ar gynlluniau i gau pedair ysgol arall yng Ngheredigion yn Nihewyd, Tregaron, Llanddewi Brefi a Rhos Helyg y mis diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion eu bod nhw'n "ymwybodol bod disgwyl i niferoedd disgyblion Trefilan gynyddu i 20 fis Ionawr.

"Byddwn yn anfon copi o ddogfen yr ymgynghoriad i'r holl gynghorwyr a'r cynrychiolydd Esgobaethol i gael eu sylwadau.

"Bydd y ddogfen yn cynnwys manylion am holl ysgolion yr ardal a nifer y lleoedd gwag sydd ganddynt."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol