Norofirws: Ail-agor ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Published
image captionMae 10 claf yn parhau i ddioddef symptomau'r salwch

Mae un o'r tair ward gafodd eu cau oherwydd achosion o norofirws yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi ail-agor i gleifion newydd.

Brynhawn dydd Mawrth dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fod un achos newydd wedi bod yn y 24 awr ddiwethaf a bod 10 claf yn parhau i ddioddef symptomau'r salwch.

Bydd dwy ward yn aros ar gau i gleifion newydd hyd at yr adolygiad nesaf Ddydd San Steffan.

Mae Ward Treweryn yn uned iechyd meddwl Heddfan wedi ail-agor erbyn hyn.

Cyngor y bwrdd

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd fod eu cyngor i gleifion ac ymwelwyr yn parhau.

"Os ydych chi'n paratoi i ddod yma fel claf ac wedi dioddef symptomau tebyg i gyfogi neu ddolur rhydd yn y 48 awr ddiwethaf, rhowch alwad ffôn i'r ward neu'r adran berthnasol cyn dod i'r ysbyty," meddai.

"Ymwelwyr, gofynnwn yn garedig i chi gadw draw os ydych chi'n dioddef symptomau o'r fath.

"Cymrwch sylw o rybuddion a chyngor gan staff yn yr ardaloedd sydd wedi eu heffeithio, dilynwch y cyfarwyddiadau golchi dwylo wrth fynd a dod o ardaloedd sydd wedi eu heffeithio, a pheidiwch â gadael i fabis a phlant ifanc ymweld â'r ardaloedd hynny.

image captionGall norofirws achosi symptomau'n cynnwys cyfogi a dolur rhydd

Bydd y mesurau hyn yn gymorth i rwystro pobl rhag dod â salwch i'r ysbyty, ac yn gwarchod ymwelwyr a'u teuluoedd."

11 achos dros y penwythnos

Ddydd Gwener diwethaf dywedodd yr ysbyty bod 11 o gleifion wedi cael yr afiechyd a bod mesurau ychwanegol yn bodoli er mwyn ceisio atal y clefyd rhag lledaenu.

Roedd hyn yn cynnwys cau tair ward i gleifion newydd dros dro.

Straeon perthnasol