Damwain farwol: Cyhoeddi enw dyn

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae'r heddlu'n apelio am dystion i'r ddamwain nos Sadwrn

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau enw'r dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar ar yr A483 ger Y Drenewydd nos Sadwrn.

Roedd Andrew Lloyd yn 21 oed ac yn dod o Ffordun ger Y Trallwng.

Mewn teyrnged, dywedodd ei deulu fod eu mab yn ŵr bonheddig "ac yn un o'r dynion ifanc mwyaf clên y gallech chi ei gwrdd."

Dywedon nhw eu bod yn dymuno cael llonydd er mwyn ceisio dod i delerau gyda'u colled.

Yn ôl yr heddlu, roedd Peugeot 206 gwyrdd wedi bod mewn gwrthdrawiad gyda char Kia glas tua 10yh nos Sadwrn.

Dylai unrhyw un welodd y ddamwain gysylltu â'r heddlu ar 101.