Mackay 'wedi disgwyl y sac'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Malky Mackay yn siarad mewn cynhadledd newyddion

Dywedodd rheolwr clwb pêl-droed Caerdydd ei fod wedi disgwyl cael ei ddiswyddo dros y penwythnos.

Derbyniodd Malky Mackay e-bost gan berchennog y clwb Vincent Tan ddechrau'r wythnos ddiwethaf yn dweud wrtho am ymddiswyddo neu gael ei ddiswyddo.

Ond er i'r clwb golli o 3-1 yn erbyn Lerpwl ddydd Sadwrn a dirywiad y berthynas rhwng Mackay a Tan, mae'r Albanwr 41 oed yn mynnu na fydd yn gadael ei swydd.

Mewn cynhadledd newyddion cyn i Gaerdydd wynebu Southampton a Ddydd San Steffan dywedodd Mackay:

"Roeddwn i'n teimlo fy mod yn mynd i golli fy ngwaith dros y penwythnos. Roedd yr e-bost yn un pryderus i mi. Gwrthodais ymddiswyddo ac roeddwn i'n disgwyl cael y sac."

Trafod

Ond ddydd Sul cyhoeddodd cadeirydd clwb Mehmet Dalman ddatganiad yn dweud y byddai Mackay yn parhau wrth y llyw "am y dyfodol rhagweladwy".

Mae Dalman yn ceisio trwsio'r berthynas rhwng y perchennog a'r rheolwr.

Deellir bod Tan, dyn busnes 61 oed o Malaysia a brynodd y clwb yn 2010, yn anhapus am yr hyn y disgrifiodd fel gorwario ar drosglwyddiadau yn yr haf yn ogystal â steil Caerdydd o chwarae.

Mae Dalman yn gobeithio y bydd Tan a Mackay yn cwrdd yn fuan i drafod, ond dywedodd Mackay nad oedd yn disgwyl i'r cyfarfod hwnnw ddigwydd tan ddiwedd yr wythnos nesaf.

Cyfaddefodd hefyd nad oedd yn sicr os fyddai modd cymodi, gan ddweud:

"Dydw i ddim yn siwr os y gallwn ni drafod. Mae Mehmet wedi bod yn ceisio gwneud hyn ers tri mis, a finnau hefyd.

"Fe fyddaf yn clywed cyn hir pryd y byddaf yn mynd i'r cyfarfod, a bryd hynny fe fyddaf yn ailystyried fy sefyllfa."

Roedd Mackay yn canmol Dalman fel "dyn da a synhwyrol", ond dywedodd hefyd nad ef oedd y dyn sy'n gwneud y penderfyniadau.

Mae Caerdydd - sydd yn y pymthegfed safle yn nhabl yr Uwchgynghrair - yn croesawu Saouthampton i Stadiwm Dinas Caerdydd ar Ŵyl San Steffan cyn i Sunderland ymweld â'r brifddinas ddydd Sadwrn.

Straeon perthnasol