Diffoddwyr tân yn streicio dros bensiynau Noswyl Nadolig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r seithfed streic yn yr anghydfod dros newidiadau i bensiynau diffoddwyr

Mae gwasanaethau tân ledled Cymru'n rhybuddio eu bod yn wynebu streic "heriol" bum awr o hyd wrth i'r anghydfod dros bensiynau barhau.

Mae diffoddwyr yn gweithredu rhwng 7:00pm a hanner nos ond mae uwch swyddogion yn dweud bod cynlluniau yn eu lle i leihau problemau.

Rhybuddiodd y tri gwasanaeth tân Cymreig bod cartrefi'n wynebu risg ychwanegol dros yr Ŵyl oherwydd canhwyllau, socedi trydan wedi eu gorlwytho a phobl yn yfed alcohol.

Dyma'r seithfed streic ers i'r anghydfod ddechrau rai misoedd yn ôl.

Bwriad Llywodraeth Prydain yw codi oedran ymddeol diffoddwyr tân o 55 i 60 a chynyddu cyfraniadau pensiwn.

Yn ôl gweinidogion mae'r pensiynau'n parhau i fod yn "hael" ond dywedodd Undeb y Frigâd Dân y gallai arwain at staff hŷn yn cael eu diswyddo neu golli rhan o'u pensiwn.

Ymateb cyfyngedig

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod disgwyl i nifer uchel o griwiau gymryd rhan yn y gweithredu diwydiannol ac y byddai'r ymateb i danau a galwadau brys eraill yn gyfyngedig.

Dywedodd llefarydd mai "ymateb i ddigwyddiadau lle mae perygl i fywyd" fyddai eu blaenoriaeth.

"Yn wahanol i'r ddadl yn 2002-3, does gennym ni ddim cefnogaeth gan y fyddin yng Ngogledd Cymru mwyach a bydd ein gallu i ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd yn heriol.

"Er hyn, fe wnawn ni barhau i ymateb i alwadau brys gan flaenoriaethu argaeledd yr adnoddau a chanolbwyntio ar warchod bywydau."

Rhybuddiodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mai "adnoddau tu hwnt o gyfyngedig" fyddai ar gael yn ystod y streic.

Dywedodd Rod Hammerton o'r gwasanaeth: "Rydym ni wedi recriwtio a hyfforddi criw wrth-gefn. Aelodau o'r cyhoeddau ydy rhain sydd wedi eu hyfforddi mewn dulliau diffodd tân ac achub sylfaenol ac fe fyddan nhw'n gallu ymdopi â'r rhan fwya' o alwadau sy'n ein cyrraedd ni fel arfer.

'Sylweddol'

"Ond mae hwn yn lleihad sylweddol i'n darpariaeth frys ac arbenigedd ac fe fydd y gwasanaeth yn anfon y criw wrth-gefn i ddigwyddiadau lle mae perygl i fywyd."

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod ganddyn nhw nifer o swyddogion nad oedden nhw yn yr undeb a bod disgwyl "lleihad bychan" yn nifer yr adnoddau.

Roedd Derek Masson o'r gwasanaeth yn awyddus i annog pobl i fod yn "ymwybodol o ddiogelwch tân a ffyrdd."

"Mae risg tân yn cynyddu'n sylweddol dros y 'Dolig - a hynny oherwydd dryswch llon'd tŷ wrth goginio, diffyg ymateb yn dilyn yfed gormod o alcohol, peryglon socedi trydan wedi eu gorlwytho, addurniadau llosgadwy a chanhwyllau."

Straeon perthnasol