Cau ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd y ward yn aros ar gau wrth i'r bwrdd iechyd gynnal ymchwiliad manwl

Bydd ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Uned Ablett Ysbyty Glan Clwyd yn cau ar unwaith.

Yn dilyn pryder am safon gofal a diogelwch cleifion ar y ward, bydd yn aros ar gau wrth i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gynnal ymchwiliad manwl.

Yn y cyfamser, bydd nifer fechan o gleifion yn cael eu symud i unedau eraill a hyn yn dibynnu ar eu hanghenion clinigol.

Dywedodd Angela Hopkins, Cyfarwyddwr Nyrsio'r bwrdd iechyd: "Hoffwn dawelu meddwl cleifion a'u teuluoedd ein bod ni'n cymryd y mater hwn yn gwbl o ddifrif.

'Diogelwch cleifion'

Ychwanegodd: "Ein blaenoriaeth ni yw sicrhau diogelwch a lles ein cleifion.

"Rydym wedi gweithredu ar frys i warchod cleifion a staff ward Tawel Fan.

"Mae ein cyd-weithwyr yn cynnal ymchwiliad manwl ac wrth i hwnnw fynd yn ei flaen, rydym wedi penderfynu cau'r ward dros dro.

"Mae nifer fechan o staff wedi eu tynnu oddi ar ddyletswyddau gofal cleifion yn ystod yr ymchwiliad.

"Bydd y ward yn ail-agor pan fydd yn ddiogel ac yn addas i wneud hynny."

Yn ogystal â'r bwrdd iechyd mae cynghorau lleol a'r heddlu yn ymchwilio a hyn yn yn rhan o gynllun Gofal i Oedolion Bregus.