Ar newydd wedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd 2014 yn flwyddyn bwysig i Gastell Aberteifi gydag o leiaf rhan o'r safle yn agor ar ei newydd wedd yn yr haf ar ôl gwaith adfer o £11 miliwn.
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwaith yn cynnwys adfer tŵr o'r 12fed ganrif - yr unig ran o'r castell gwreiddiol sydd yn dal i fodoli.
Disgrifiad o’r llun, Mae Castell Abertefi yn safle o bwys am mai yma y dechreuodd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf erioed yn 1176.
Disgrifiad o’r llun, Golwg allanol o'r tŵr sy'n dyddio nol i'r 12fed ganrif
Disgrifiad o’r llun, Mae rhan o'r adeiladau hanesyddol wedi eu haddasu yn ystafell i groesawu ymwelwyr
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwaith yn cynnwys adfer adeiladau o'r cyfnod Sioraidd sydd wedi eu codi o fewn muriau'r castell
Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl i'r safle fod ar agor i'r cyhoedd yn 2014 gyda gweddill y gwaith yn cael ei gwblhau y flwyddyn ganlynol.
Disgrifiad o’r llun, Bydd bwyty newydd yn rhan o'r atyniadau i'r safle fydd hefyd yn ganolfan ar gyfer dysgu Cymraeg
Disgrifiad o’r llun, Mae pobl leol eioses wedi codi £130,00 o'r targed o £150,00 oedd ei angen ar gyfer sicrhau grantiau o £11 milwin
Disgrifiad o’r llun, Ffenest o'r cyfnod Sioraidd sydd wedi ei hadfer i'w chyflwr gwreiddiol

Straeon perthnasol