500 o hamperi Nadolig yn cael eu dosbarthu gan fanc bwyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cynnydd yn defnydd Banciau Bwyd yn 2013

Mae dros 500 o bobl wedi derbyn pecynnau bwyd Nadoligaidd gan fanciau bwyd ar Ynys Môn.

Dros y penwythnos, casglodd y teuluoedd eu pecynnau o swyddfeydd Cymunedau'n Gyntaf Môn sydd yn helpu rhedeg Pantri'r Pobl yn Llangefni a Chaergybi.

Mae'r rhai sy'n gyfrifol am y banciau bwyd yn dweud eu bod yn gweld problemau tlodi yn gwaethygu.

Roedd Land and Lakes, cwmni sydd eisiau adeiladu pentref gwyliau ar gyrion Caergybi, wedi rhoi cyfraniad tuag y hamperi Nadolig.

Meddai Sandra Fisher- Holt o Cymunedau'n Gyntaf Môn: "Daeth 500 o deuluoedd i'n gweld yn Llangefni a Chaergybi i gasglu'r pecynnau bwyd neu hamper Nadolig.

"Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn cynnal mwy o gasgliadau er mwyn cael digon o stoc i ddosbarthu dros y gwyliau a'r gaeaf."

Mae ffigyrau yn dangos, bod y galw wedi cynyddu'n anferthol y flwyddyn yma.

Yn fis Hydref rhoddwyd yn agos i 600 o becynnau bwyd o'i gymharu â 72 yn 2012.

Ychwanegodd Ms Fisher-Holt: "Mae'r newidiadau i'r ffordd mae budd-daliadau yn cael eu strwythuro dros y misoedd diwethaf wedi gyrru pobl dros y dibyn.

"Yn ogystal rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl mewn gweithio sy'n dod atom."

"Mae costau byw wedi cynyddu gymaint, oherwydd bod prisiau tanwydd a bwyd wedi codi, tra bod cyflogau yn aros yn isel.

"Felly erbyn diwedd y mis mae pobl wedi rhedeg allan arian, maen nhw'n gorfod neud y dewis, talu am danwydd neu fwyd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol