Diffoddwyr tân yn rhybuddio i beidio ag yfed a choginio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r diffoddwyr tân yn rhybuddio pobl i beidio yfed a choginio dros y Nadolig

"Peidiwch ag yfed a choginio dros wyliau'r Nadolig" yw neges Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Daw'r neges, yn ogystal â phwysleisio pa mor bwysig yw gosod larymau mwg gweithredol yn y cartref wedi i ddyn ifanc a'i deulu gael dihangfa lwcus o dân mewn cegin yn eu cartref ym Mae Colwyn.

Cafodd diffoddwyr tân o Fae Colwyn eu galw i Grove Road, Bae Colwyn am 9:10pm nos Sadwrn Rhagfyr 21.

Llwyddodd y dyn ifanc i ddiffodd y tân wedi i'w fab goginio bwyd ac yna anghofio amdano.

Cychwynnodd y tân mewn gridyll ac fe achosodd ddifrod i'r popty a difrod mwg yng ngweddill y gegin, y cyntedd a'r ystafell fyw. Cafodd y dyn 18 oed driniaeth gan barafeddygon yn y fan a'r lle.

Dywedodd Gwyn Jones o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae'r neges yma'n bwysicach fyth yr adeg yma o'r flwyddyn wrth i nifer yfed alcohol wrth ddathlu dros yr ŵyl.

'Chwarae'n saff'

"Peidiwch byth â gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno - gall tân bychan ddatblygu'n dân difrifol mewn ychydig funudau a all beryglu bywydau.

"Pob blwyddyn mae nifer helaeth o danau yn cael eu hachosi yn y gegin wedi i bobol ddod adref o'r dafarn a phenderfynu coginio pryd cyn mynd i'r gwely.

"Fy nghyngor i yw y dylech chwarae'n saff. Paratowch bryd cyn mynd allan neu ewch i nôl tecawê ar y ffordd adref."

Mae'r undeb wedi cyhoeddi y bydd diffoddwyr tân yng Nghymru a Lloegr yn gweithredu'n ddiwydiannol dros yr ŵyl ar Noswyl Nadolig, nos Fawrth, Rhagfyr 24 rhwng 7yh a hanner nos, Nos Galan, nos Fawrth, Rhagfyr 31 rhwng 6.30pm a 12.30am a Dydd Gwener, Ionawr 3 rhwng 6.30yb a 8.30yb.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol