2013: Blwyddyn dda i gampau eraill

Cyhoeddwyd

Er bod pêl-droed a rygbi wedi hawlio sylw nifer fawr o gefnogwyr y campau yng Nghymru yn ystod 2013, fe ddaeth llwyddiannau i gystadleuwyr mewn campau eraill hefyd.

Yn ail ran ei adolygiad o'r flwyddyn ar y meysydd chwarae, mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru Iwan Griffiths yn bwrw golwg dros rai o'r digwyddiadau mwyaf cofiadwy.

O feicio i focsio bu'n flwyddyn dda arall.

ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunCafodd Becky James flwyddyn ryfeddol ar ei beic

Ar un penwythnos ym mis Chwefror 2013, fe gododd Abertawe Cwpan y Gynghrair, roedd tîm Rygbi Cymru'n drech na'r Eidal, a chyrhaeddodd Wrecsam rownd derfynol Tlws FA Lloegr. Serch hyn oll, merch 20 oed o'r Fenni oedd ar dudalennau blaen y papurau newydd.

Yn frenhines y felodrôm, cipiodd Becky James bedair medal ym Mhencampwriaethau Trac y Byd ym Melarus eleni. Y cyntaf erioed o Brydain i wneud hynny. Roedd dwy o'r medalau'n rhai aur.

Peidiwch anghofio chwaith am aur Elinor Barker, tra i Sam Harrison ac Owain Doull gael blwyddyn i'w chofio ar y trac.

ffynhonnell y llun, Reuters
disgrifiad o’r llunDechreuodd Jamie Donaldson 2013 drwy ennill pencampwriaeth Abu Dhabi cyn cael twll mewn un yn Augusta

A chan aros ar ddwy olwyn, pwy arall ond Geraint Thomas fyddai wedi gorffen y Tour de France, fel rhan o dîm buddugol Sky, er iddo dorri ei belfis mewn damwain yn gynnar yn y ras.

Draw yn Wembley, amddiffyn teitl Is-drwm WBO y byd naeth Nathan Cleverly. Nôl yng Nghaerdydd ym mis Awst, collodd y Cymro'r gwregys i Robin Krasniqi.

Yng nghystadleuaeth y meistri yn America, pwy all anghofio twll mewn un Jamie Donaldson?

Yr un mor gofiadwy oedd ymdrechion Aled Sion Davies ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Lyon. Medalau aur yn y ddisgen a'r pwysau i'r Pencampwr Olympaidd.

Am y tro cyntaf ers tair blynedd ar ddeg, fe deithiodd cricedwyr Morgannwg i Lord's. Y daith - er colli'n rownd derfynol y Gynghrair 40 pelawd - yn uchafbwynt ar dymor cymharol siomedig arall.

ffynhonnell y llun, BBC Sport
disgrifiad o’r llunLlwyddodd Non Stanford i ennill pencampwriaeth triathlon y byd yn Llundain

Ac wrth drafod siomedigaethau, beth am flwyddyn y tîm Rygbi 13 Cenedlaethol? Colli pob un o'u gemau yng Nghwpan y Byd oedd eu hanes nhw.

I'r gwrthwyneb, bu'n flwyddyn o lwyddiannau i Non Stanford. Ei buddugoliaeth gyntaf ar gylchdaith triathlon y byd ym Madrid yn fan cychwyn i'r llwybr tua'r uchelfannau. Yn y ffeinal yn Llundain, cafodd y ferch o Abertawe ei choroni'n Bencampwraig Byd.

Fe fydd Stanford yn chwifio baner y ddraig unwaith yn rhagor yng Ngemau'r Gymanwlad yr Haf nesaf. Ac wrth i Gymru baratoi i anfon y tîm mwyaf erioed i Glasgow, mae'n siŵr y bydd fersiwn 2014 o'r erthygl hon yn fwy hirfaith o lawer.

Straeon perthnasol