Achub cerddwyr yn Eryri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd gan y cerddwyr ddim bagiau, mapiau, dillad na thortshis

Mae cwpwl oedd yn credu y gallen nhw gerdded i fyny ac i lawr copa 3,000 troedfedd yn Eryri wedi gorfod cael eu hachub.

Aeth y cwpwl, yn eu hugeiniau, yn sownd uwchlaw bwlch serth ar ôl darllen ar y we bod llwybr gogleddol Tryfan yn un hawdd, pan mae mewn gwirionedd yn un o'r llwybrau mwyaf heriol yn yr ardal.

Cafodd Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen eu galw at y cwpwl am tua 3:00pm ddydd Sul.

Bu'n rhaid defnyddio rhaffau a harnais i gludo'r cwpwl o Lundain i lawr y mynydd.

Dywedodd y tîm achub bod y ddau wedi mynd allan heb unrhyw offer, bagiau, mapiau, dillad na thortshis.

Roedd gan y ddu ond esgidiau cerdded ysgafn, ffonau symudol a photel o ddŵr bob un.

Pan sylweddolodd y ddau bod y llwybr yn un anodd fe geision nhw droi nôl, ond fe aethon nhw ar goll a mynd i ardal ddringo anodd ar y mynydd.

Fe ddefnyddiodd y tîm achub system Sarloc - sy'n medru dod o hyd i ffonau symudol 'clyfar' i'r fodfedd - er mwyn canfod y ddau.