Colli 33 o swyddi canolfan fysiau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Caeodd y ganolfan yn Aberystwyth dros y penwythnos

Daeth cadarnhad bod cau canolfan fysiau a thair gorsaf yng nghanolbarth a gogledd Cymru wedi arwain at golli 33 o swyddi.

Penderfynodd cwmni bysiau Arriva Cymru gau canolfan yn Aberystwyth a gorsafoedd yng Ngheinewydd, Llanbed a Dolgellau dros y penwythnos.

Mae tri chwmni bysiau arall wedi mabwysiadu tri o'r teithiau sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru tan Fehefin 2014.

Mae Arriva wedi rhoi'r bai ar doriadau mewn cymorthdaliadau trafnidiaeth a chostau cynyddol tanwydd.

Mae rhai o'r staff sydd wedi colli eu gwaith wedi cael eu cyflogi gan gwmnïau eraill.

Roedd cwmni Bysiau Arriva Cymru wedi bod yn ymgynghori gyda 46 o yrwyr, peirianwyr, gweithwyr gweinyddu, rheolwyr a glanhawyr ers iddyn nhw dderbyn hysbysiad o ddiswyddo ym mis Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Oherwydd cau canolfan Aberystwyth a gorsafoedd Ceinewydd, Llanbed a Dolgellau gallwn gadarnhau gyda gofid bod 33 o staff wedi cael eu diswyddo ar Ragfyr 21, 2013.

"Bydd naw o staff yn parhau i weithredu gwasanaeth 585 a fydd yn rhedeg tan Chwefror 15, 2014.

"Mae pedwar o staff wedi gadael neu wedi eu symud i rannau eraill o'r busnes."

Dywedodd a Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart y gallai cwmnïau lleol gymryd rhai o'r teithiau drosodd yn y tymor byr wrth iddyn nhw chwilio am atebion tymor hir ar gyfer rhwydwaith o deithiau cynaliadwy.

Fis diwethaf cyhoeddwyd bod cytundebau ar gyfer y teithiau wedi cael eu gwobrwyo i gwmni Lewis Coaches o Lanrhystud, Y Brodyr Richards o Aberteifi a First Cymru o dde Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol