Mackay yn aros am nawr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun, Mae'r berthynas rhwng Mackay a Tan wedi bod yn fregus

Mae rheolwr clwb Caerdydd Malky Mackay yn parhau yn ei swydd am nawr wedi i'r perchennog Vincent Tan ddweud ei fod yn agored i'r posibilrwydd o gymodi.

Bydd y ddau yn cynnal trafodaethau er mwyn ceisio adfer y berthynas. Mi anfonodd Tan ebost at Mackay ddydd Llun yn dweud wrtho am ymddiswyddo neu gael ei ddiswyddo.

Ond mae cadeirydd Caerdydd, Mehmet Dalman yn dweud am nawr fod yr "argyfwng drosodd". Ychwanegodd fod Mackay yn dal wrth y llyw ac "mi fydd yn parhau tan fod rhywbeth arall yn digwydd".

Roedd y perchennog o Malasia wedi hedfan i Lundain nos Wener wedi i gadeirydd Caerdydd ei ddarbwyllo i gynnal trafodaethau funud olaf. Mi barodd y sgyrsiau hynny tan oriau man bore Sadwrn.

Doedd Tan dal ddim yn siwr a ddylai Mackay aros fel rheolwr yn dilyn y gêm ddydd Sadwrn yn erbyn Lerpwl. Roedd nifer yn credu mai dyma fyddai ei gêm olaf fel y rheolwr.

O'r cychwyn mae Mackay wedi dweud na fyddai yn ymddiswyddo a dyna ddywedodd ar ôl y gêm bnawn Sadwrn hefyd:

"Prif bwrpas fy swydd, ymysg pethau eraill ydy paratoi'r tîm ar ddydd Sadwrn am dri o'r gloch i fynd allan a chwarae ym mhencampwriaeth gorau'r byd ac mi ydyn ni yn gwneud joban dda ohoni."

Modd cymodi

Nawr mae'r cadeirydd yn dweud ei fod yn hyderus y bydd modd i'r ddau ddyn ddatrys yr anghydfod sydd yn bodoli rhyngddynt.

"Mae na ewyllys da o ochr Vincent. Dw i ddim wedi cael cyfle eto i siarad gyda Malky ond yn amlwg mi fyddai yn gwneud hynny.

"Mae angen i ni gael sgwrs bellach i weld os allwn ni ddatrys hyn ar gyfer lles y clwb a dyna'r peth mwyaf pwysig."

Ychwanegodd: "Os ydy e yn gweithio, mae'n gweithio. Os nad ydy e, dydy e ddim. Ond o leiaf dw i fel dyn cyfrifol a chadeirydd y clwb ma wedi trio fy ngorau."

Mae'r cadeirydd yn mynnu nad yw'n ochri gydag un dyn yn fwy na'r llall ac y bydd unrhyw sgyrsiau pellach yn digwydd wyneb yn wyneb rhwng Tan a Mackay.

Dywedodd hefyd nad oedd o wedi siarad gyda hyfforddwyr eraill a allai gymryd lle Mackay.

"Allwn ni ffeindio rheolwr arall? Wrth gwrs y gallwn ni. Ond dw i wedi darllen a chlywed gymaint o nonsens ein bod ni wedi siarad gyda phedwar ymgeisydd gwahanol a'r math yna o beth. Dyw e jest ddim yn wir."

Straeon perthnasol