Storm yn dinistrio 20 o goed derw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Aron Jones
Disgrifiad o’r llun,
10 eiliad wnaeth y storm bara meddai Aled Morgan Jones ond mi achosodd dinistr mawr

Mae storm wedi dinistrio ryw 20 o goed derw mewn coedwig yng Ngwynedd.

Yn ôl Aled Morgan Jones, sydd yn ffermio a gyda busnes gwyliau yn Nantcol ger Harlech mae'n anhygoel na chafodd neb ei brifo.

Dywedodd bod y gwyntoedd cryfion wedi achosi "chwalfa lwyr" i'r goedwig.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud bod hi'n ymddangos bod glaw, cenllysg a stormydd tarannau wedi effeithio ar yr ardal.

Dim ond ryw 10 eiliad y parodd y storm. Mi oedd na law a tharanau ac wedyn gwyntoedd cryfion meddai Mr Morgan Jones.

"Anhygoel bod neb wedi brifo"

"Mae'n rhaid mai corwynt oedd o. Mi gafodd tua 20 o goed hen dderw eu chwalu yn ddarnau, nifer wedi eu codi o'u gwreiddiau. Mi oedd o yn chwalfa lwyr.

"Mae'n anhygoel bod na neb wedi brifo. Pe byddai na unrhyw un allan yn y gwynt yna dw i'n sicr y bydden nhw wedi cael ei lladd. Mi welon ni y polyn telegraff yn plygu drosodd. "

Ychwanegodd: "Yn ffodus, dim ond coed sydd wedi eu dinistrio, dim byd arall. Mae e wedi newid y tirlun yma- mae hen goeden dderw wedi ei thorri yn deilchion."

Yn ôl llefarydd y Swyddfa Dywydd mi gafwyd gwyntoedd hyd at 80 mya yng Nghapel Curig bnawn Sadwrn.

"Mi achosodd hynny dywydd bywiog iawn- glaw trwm iawn, cenllysg a stormydd taranau."

Straeon perthnasol