Llai yn dysgu ieithoedd tramor yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC
disgrifiad o’r llunDywed y Ceidwadwyr y dylai ieithoedd tramor gael eu dysgu yn yr ysgolion cynradd

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud bod ffigyrau sydd wedi dod i'w sylw yn awgrymu bod nifer y bobl ifanc sy'n dysgu ieithoedd tramor wedi haneru yn y saith mlynedd ddiwethaf.

Yn ôl llefarydd addysg y blaid, Angela Burns, mae yna beryg na fydd pobl ifanc Cymru yn gallu cystadlu am swyddi yn fydeang.

Gofynnodd yr Aelod Cynulliad am wybodaeth gan Weinidog Addysg Cymru, Huw Lewis, ynglŷn â nifer y disgyblion oedd yn astudio iaith dramor ar gyfer TGAU neu Lefel A ers 2005.

Dywedodd hi fod ffigyrau'r llywodraeth yn dangos bod y nifer sy'n dysgu iaith Ewropeaidd fel pwnc TGAU wedi disgyn 55% ers 2005-6.

41% ydy'r cwymp ar gyfer lefel A.

Mae'r Ceidwadwyr wedi dweud bod angen dysgu ieithoedd eraill lawer yn gynt fel sydd yn digwydd mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Hefyd mae'r blaid wedi dweud bod yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru yn wahanol i'r sefyllfa yn Lloegr lle mae mwy'n penderfynu astudio iaith dramor ar gyfer TGAU.

"Mae'r rhain yn ffigyrau digalon iawn, yn enwedig mewn cyfnod pan mae ein heconomi yn fwy dibynadwy ar gysylltiadau rhyngwladol, " meddai Ms Burns

'Gadael ar y cyrion'

"Mae yna beryg y bydd ein pobl ifanc ni yn cael eu gadael ar y cyrion o safbwynt y farchnad waith fydeang, heb y sgiliau cyfathrebu sy'n hollbwysig i gyflogwyr.

"Yn sicr, mae nifer y bobl ifanc yng Nghymru sy'n dysgu TGAU Ffrangeg yn draean yr hyn oedd saith mlynedd yn ôl."

Dywedodd ei bod hi'n pryderu am y ffaith nad oedd ieithoedd fel Arabeg a Tsieinëeg yn cael eu dysgu yn yr ysgolion am fod economi mewn gwledydd yn Asia yn ffynnu.

"All Carwyn Jones ddim oedi rhagor. Rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu er mwyn newid y ffigyrau cyn bod y ddawn dysgu ieithoedd tramor yn diflannu yn llwyr yng Nghymru."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod y lleihad yn achos pryder ond ychwanegodd fod y Ceidwadwyr Cymreig yn camarwain drwy awgrymu fod hwn yn rhywbeth unigryw i Gymru.

"Yn gynharach eleni, roedd arbenigwyr yn amcangyfrif y gallai 405 o adrannau ieithoedd modern prifysgolion gau pe bai'r dirywiad yn parhau.

"Rydym yn ystyried hyn o ddifri' ac fe fydd ieithoedd tramor modern yn rhan bwysig o arolwg sylweddol o'r cwricwlwm yng Nghymru.

"Mae'n anodd gwybod sut y byddai'r toriadau yr oedd Torïaid Cymru yn eu cynnig i'r gyllideb addysg wedi bod o help i wella'r sefyllfa."

Straeon perthnasol