Adnewyddu gardd hanesyddol yn Rhuthun

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Positifgroup
Disgrifiad o’r llun, Bydd y cyhoedd yn medru mynd i weld yr ardd am y tro cyntaf yn 2015

Mae grant loteri o £177,600 wedi ei roi i adnewyddu gardd hynafol yn Rhuthun.

Am y tro cyntaf bydd yr ardd ger tŷ Nantclwyd y Dre ar agor i'r cyhoedd.

Y gred yw mai hwn yw'r tŷ o ffram pren hynaf sydd yn bodoli yng Nghymru a'i fod wedi ei adeiladu tua 1435-36.

Cyngor Dinbych sydd biau'r tŷ a'r ardd ac mi gafon nhw arian cychwynnol ym mis Mawrth 2012. Ers hynny mae 'na gynlluniau er mwyn adfer rhai o'r nodweddion hanesyddol.

Y gred yw mai gardd ar gyfer castell canoloesol oedd y darn o dir yn y drydedd ganrif ar ddeg.

Roedd ffrwythau, llysiau a pherlysiau yn cael eu tyfu yno. Mae'n debyg fod yr ardd sydd yn bodoli heddiw yn dyddio'n ôl i'r ddeunawfed ganrif.

18 mis

Adeg hynny cafodd llwybrau eu gosod. Mae hi wedi ei chofrestru gyda chorff Cadw ac yn cael ei hystyried yn ardd bwysig iawn.

Mi fydd y gwaith adnewyddu yn cymryd ryw 18 mis a'r gobaith yw y bydd y cyhoedd yn medru mynd yno yn ystod haf 2015.

Ffynhonnell y llun, Positifgroup
Disgrifiad o’r llun, Mae'r ardd yn agos at dŷ Nantclwyd y Dre- y tŷ o ffram pren hynaf sydd yn bodoli yng Nghymru

Bydd disgyblion Ysgol Bryn Hyfryd yn ymchwilio a dylunio taflenni gwybodaeth a chynllun plannu ar gyfer yr ardd a bydd gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant mewn sgiliau garddio.

Heblaw am y disgyblion ysgol bydd cyfle i bobl ifanc rhwng 11-19 helpu gyda'r gwaith adnewyddu.

Dywedodd Samantha Williams, sy'n gweithio ar y prosiect: "Mae 'na wastad gefnogaeth wedi bod tuag at Nantclwyd y Dre gan bobl leol ac mae na gynnwrf newydd ymlith gwirfoddolwyr a chefnogwyr.

"Rydan ni gyd yn awyddus i ddechrau ar y gwaith adnewyddu."

Yn ôl Jennifer Stewart, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru, bydd y cynllun yn helpu pobl i ddysgu mwy am hanes y lle a datblygu sgiliau newydd.

"Mae'n ysbrydoledig fod pobl leol wedi bod mor gefnogol tuag at y prosiect yma, yn enwedig Ffrindiau Nantclwyd y Dre. Dw i wir yn edrych ymlaen at weld datblygiad y prosiect a'r gwahaniaeth y bydd yn ei wneud."

Bydd modd i bobl wirfoddoli pan fydd y gwaith yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol