Gwrthwynebwyr safleoedd sipsiwn yn dweud bod y 'frwydr yn parhau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor wedi pleidleisio o blaid cynllun sydd yn cynnwys tri safle ar gyfer teithwyr a sipsiwn

Mae ymgyrchwyr sydd yn gwrthwynebu cynlluniau i adeiladu safleoedd sipsi yng Nghasnewydd wedi dweud y byddan nhw'n parhau i frwydro.

Ond mae cynghorwyr lleol wedi pleidleisio i gynnwys lleoliadau posib ar gyfer sipsiwn fel rhan o gynllun datblygu'r cyngor.

Y ddogfen honno sydd yn dweud beth ydy canllawiau cynllunio Cyngor Casnewydd tan 2026.

Roedd mwy na 14,000 o bobl wedi gwrthwynebu y safleoedd posib sydd yn Ringland a Dyffryn a Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu a fydd y cynigion yn cael eu cymeradwyo.

Does gan Gasnewydd ddim safle penodol ar gyfer teithwyr a sipsiwn. Mae'r Cyngor eisiau newid hynny.

Un darn o dir y mae'r cyngor yn cynnig ydy un ar ffordd Hartridge Farm. Mae gwrthwynebwyr yn dweud y byddai yn rhy fawr a'i fod yn rhy agos at Ysgol Uwchradd Llanwern.

'Lleoliadau gwell'

Maen nhw hefyd yn gwrthwynebu safle llai yn Ringland gan ddweud eu bod nhw'n poeni am y peilonau uwchben.

Yn ôl Frank Weston, cadeirydd y grwp Ringland Matters dyw'r frwydr ddim ar ben. Dywedodd ei fod yn gobeithio cyfarfod yr arolygwyr cynllunio a fydd yn craffu ar y cynlluniau flwyddyn nesaf.

"Does gyda ni ddim drwgdeimlad yn erbyn y teithwyr. Mae'r gwrthdaro gyda'r awdurdod. Rydyn ni yn meddwl bod na leoliadau gwell ac mae cael un safle ar gyfer pawb yn rhywbeth fyddai yn drychinebus."

Ym marc busnes Imperial yn y Dyffryn mae'r trydydd lle. Ym mis Awst mi ymunodd y Gweinidog Busnes adeg hynny, Edwina Hart gyda busnesau i wrthwynebu'r syniad.

Eu dadl nhw oedd y byddai hyn yn peryglu swyddi ac na fyddai busnesau eisiau buddsoddi yno.

Mae gan bob cyngor ddyletswydd i ddarparu safle ar gyfer teithwyr a sipsiwn. Mae'n cael ei nodi yn y ddeddf Tai 2004.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol