Cau wardiau ysbyty oherwydd bod achosion o norovirus

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDylai pobl sydd fod dod i'r ysbyty ar gyfer apwyntiad ffonio i gael cyngor

Mi fydd tri o wardiau yn aros ar gau dros y penwythnos yn Ysbyty Maelor Wrecsam am fod cleifion wedi cael yr afiechyd norovirus.

Ac mae'r bwrdd iechyd lleol wedi dweud na fydd cleifion newydd yn aros yn y wardiau hynny

Ddydd Gwener dywedodd yr ysbyty bod 11 o gleifion wedi cael yr afiechyd yn ystod y 48 awr ddiwethaf a bod mesurau ychwanegol yn bodoli er mwyn ceisio atal y clefyd rhag lledaenu.

Mae'r bwrdd iechyd lleol yn dweud wrth rieni am beidio dod a phlant na babanod i'r wardiau. Maent hefyd yn annog pobl i beidio ymweld â chleifion.

Ni ddylai pobl sydd wedi cael dolur rhydd, sydd wedi bod yn cyfogi neu efo stumog boenus yn ystod y diwrnodau diwethaf ddod i'r ysbyty chwaith meddai Betsi Cadwaladr.

Mi ddylai pobl sydd fod dod i'r ysbyty ar gyfer apwyntiad neu i gael triniaeth ac sydd wedi cael symptomau'r salwch ffonio'r ward i gael cyngor.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol