Dau undeb amaeth: nonsens medd y Gweinidog Amaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn dweud y byddai uno'r ddau undeb yn rhoi un llais cryf i ffermwyr

Mae Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud mai nonsens ydy cael dau undeb amaethyddol.

Ar raglen Byd Amaeth ar Radio Cymru bore Sadwrn mi ddywedodd Alun Davies fod angen un llais cryf i gynrychioli'r diwydiant yng Nghymru. Dywedodd yn ystod y cyfweliad ei fod wedi teimlo hyn ers amser ond dim ond rwan yr oedd yn dweud ei farn yn gyhoeddus.

"Dwi wedi teimlo hyn ers cael y job yma chi'n gwybod, dwi ddim wedi dweud dim yn gyhoeddus cyn hyn ond mai'n nonsens bod ganddo ni 2 undeb yng Nghymru.

"Gwlad o dair miliwn o bobl, llai na 100,000 yn gweithio yn y sector amaethyddol. Mae ishe un undeb cryf fydd yn ymgyrchu ar gyfer y dyfodol ac yn gallu siarad yn gryf iawn dros amaethyddiaeth."

NFU Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru ydy'r undebau sydd yn cynrychioli ffermwyr yng Nghymru. Yn ol y Gweinidog mae'n cael sgyrsiau tebyg gyda'r ddau.

"Dwi yn teimlo ambell waith dwi'n cael dau gyfarfod yr un peth gyda phobol wahanol. Mae angen i'r undebau feddwl o ddifri am biti sut i ni'n cynrychioli anghenion amaethyddiaeth ar gyfer y dyfodol."

Wrth ymateb doedd yr undebau ddim yn diystyru'r syniad yn llwyr. Ond dywedodd Llywydd NFU Cymru Ed Bailey bod cael dau lais yn trafod gydag Alun Davies yn medru bod yn fanteisiol.

Aelodau yn penderfynu

"Os ydy Emyr o'r FUW a finnau yn dilyn ein gilydd i mewn i'r swyddfa i siarad efo'r Gweinidog ac mae'n cael yr un neges ganddyn ni'n dau, mae hynny yn cryfhau'r neges a ddim yn gwanhau o fyswn i yn dweud."

Ar y Post Cyntaf dywedodd ei fod yn synnu fod y Gweinidog wedi gwneud y sylwadau am y byddai yn disgwyl iddo fod yn gryf o blaid hawliau gweithwyr. Ychwanegodd hefyd nad nid nhw ydy'r unig ddiwydiant lle mae mwy nag un undeb yn bodoli.

"Os ydy o isio edrych ar bethau felna mi ddylai edrych ar y sectorau addysg, sectorau trafnidiaeth ac iechyd hefyd. Mae llawer mwy o undebau yn cynrychioli gweithwyr yn y sectorau hynny."

Mae na alwadau wedi bod yn y gorffennol i uno'r ddau undeb. Dyna oedd barn Bob Parry, cyn Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru ryw 10 mlynedd yn ôl. Mae'r pwnc wedi ei drafod meddai Ed Bailey ac mae'n dweud nad gydag o fyddai'r gair olaf.

Gwahaniaethau rhwng y ddau undeb

"Os ydy aelodau yn galw am hyn dw i yn ddigon parod i wneud achos yr unig beth dw i yn gwneud ydy cynrychioli ffermwyr, trio cael y deal gorau fedrwn ni at y dyfodol."

Mae Emyr Jones, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru hefyd yn dweud ei fod yn deall safbwynt Alun Davies. Ond ar y Post Cyntaf dywedodd bod na wahaniaeth rhwng y ddau undeb am mai dim ond cynrychioli ffermwyr yng Nghymru y maen nhw, tra bod yr NFU yn undeb ar draws Prydain.

"Dw i yn atebol i aelodau'r undeb yma a neb arall. Dw i ddim isio bod yn atebol i neb dros y Glawdd Offa. Mi fedrwn ni fel undeb sefyll yn hollol annibynol ac yn hollol ddemocrataidd a brwydro dros amaeth yng Nghymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol