Archesgob Cymru: pregeth am esiampl Mandela i'r byd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunNelson Mandela fydd testun pregeth Nadolig Archesgob Cymru

Bydd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan yn trafod esiampl Nelson Mandela i'r byd fel rhan o'i bregeth Nadolig.

Bu farw Mandela ddechrau mis Rhagfyr.

Meddai Dr Morgan: "Mae pobl ym mhedwar ban byd wedi talu teyrnged iddo oherwydd ar ôl 27 mlynedd yn y carchar, blynyddoedd o gael ei fychanu a'i sarhau, gwrthododd gasáu'r rhai oedd wedi ei garcharu a cheisiodd gymodi gyda'r llywodraeth oedd yn gyfrifol am hynny.

"Pan gredai gweddill y byd y byddai rhyfel cartref yn Ne Affrica rhwng ei dinasyddion gwyn a'i dinasyddion du, roedd yn benderfynol i greu De Affrica newydd, yn rhoi gwerth cyfartal i bobl ddu a phobl wyn.

"I hynny ddigwydd, rhoddodd o'r neilltu pa bynnag gwynion oedd ganddo, a rhoddodd ei hunan yn llwyr i gyflawni pethau oedd yn paratoi'r ffordd ar gyfer heddwch.

"Mewn gwirionedd, ymhell o'i wneud yn galed, fe wnaeth carchar ei alluogi i weld ei gyd fodau dynol gwyn mewn ffordd newydd, a gweld eu bod gymaint angen eu rhyddhau o apartheid ag oedd pobl ddu.

'Maddeuant a chymod'

Ychwanegodd: "Dyma ddyn a aeth i weld ei giard yn y carchar pan fu farw mab y giard hwnnw mewn amgylchiadau trasig, ac a aeth hefyd i weld y barnwr oedd wedi'i anfon i garchar am oes o lafur caled.

"Edmygwn yr holl rinweddau hynny, a chredwn i Mandela gyrraedd craidd yr hyn yw bod yn ddynol yn nhermau rhinweddau maddeuant a chymod.

"Pam felly ydyn ni'n ei chael mor anodd credu fod Duw yn Dduw tebyg i hynny."

Bydd y gwasanaeth yn dechrau yng Nghadeirlan Llandaf fore Dydd Nadolig am 10:45am.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol