Dyn yn smalio bod ganddo ganser i gael arian

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dimitris Legakis
Disgrifiad o’r llun, Mi gyfaddefodd Gary Francis ei fod wedi twyllo ar ol i'w deulu ei herio

Mi dwyllodd dyn o Lanelli ei deulu a'i gymuned trwy smalio ei fod yn dioddef o ganser er mwyn cael arian.

Ac mi ddefnyddiodd y pres yr oedd pobl wedi rhoi iddo er mwyn prynu pethau i'w hun.

Mi ddywedodd Gary Francis, 30 fod ganddo diwmor ar yr ymennydd a'i fod angen triniaeth breifat fyddai yn costio £28,000 i achub ei fywyd.

Canlyniad ei 'salwch' oedd bod ymgyrch wedi cychwyn i godi arian ar ei gyfer.

Mi roddwyd posteri i fyny ac mi ymddangosodd y dyn ifanc yn y papurau newydd lleol.

Mi aeth ei frawd ati i ddringo mynyddoedd uchaf Cymru, Lloegr a'r Alban i godi arian.

Dechreuodd Mr Francis gerdded gyda ffon ac mi gafodd wared â'i wallt. Dywedodd mai sgil effaith y cemotherapi oedd hynny.

Rhoddodd yr Eglwys yn Nafen, Llanelli £1,000 iddo a chwmni lleol yr un swm. Ond defnyddiodd y dyn y £12,800 oedd wedi ei gynilo ar gyfer ei geffyl.

Rhy hwyr

Mi ddaeth y twyll i ben pan aeth ei deulu at y meddyg teulu gan ddweud eu bod yn poeni ei fod ar fin marw. Dywedodd y doctor wrthyn nhw nad oedd o yn derbyn triniaeth ar gyfer unrhyw salwch.

Yn ôl y cyfreithiwr oedd yn cynrychioli Gary Francis mi oedd yn dioddef o gur pen. Yn lle mynd i weld y meddyg mi edrychodd ar y we ac mi ddaeth i'r casgliad fod ganddo diwmor ar yr ymennydd.

"Erbyn iddo fe sylweddoli nad oedd e yn rhy sâl roedd hi yn rhy hwyr a doedd e ddim yn gwybod sut i stopio pethau" meddai'r cyfreithiwr.

Mi dalodd aelodau ei deulu £2,000 o bunnau yn ôl i bobl ond doedd hi ddim yn bosib ad-dalu pawb am fod llawer o'r casgliadau wedi dod trwy arian yn unig.

Mi blediodd Gary Francis yn euog i chwe chyhuddiad o dwyll.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y barnwr y gallai fod wedi ei anfon yn syth i'r carchar ond fe benderfynodd y dylai gael ei gosbi trwy wasanaethu'r gymuned lle'r oedd yn byw.

Cafodd ei ddedfrydu i 16 mis yn y carchar ond wedi ei ohirio am ddwy flynedd. Bydd yn rhaid iddo hefyd wneud 250 awr o waith di-dâl. Mi dwyllodd dyn o Lanelli ei deulu a'i gymuned trwy smalio ei fod yn dioddef o ganser er mwyn cael arian.