Clirio traeth o wydr ar ôl y tywydd garw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ceidwad y glannau gyda'r poteli

Mae 'na alwad am wirfoddolwyr i glirio traeth ym Magillt yn Sir y Fflint ar ôl i gannoedd neu o bosib filoedd o boteli gael eu golchi i'r lan.

Cafodd arfordir y gogledd ddwyrain ei effeithio yn wael gan wyntoedd cryfion a llanw uchel ddechrau Rhagfyr.

Ac mi gafodd safle hanesyddol lle mae sbwriel yn cael ei gladdu ei ysgubo i ffwrdd.

Mae'r safle yn dyddio nôl i ddechrau'r 20fed ganrif.

Dywedodd Tom Woodall o'r Fflint sydd yn gofalu am y glannau: "Mae mwyafrif y poteli a'r jariau wedi eu dymchwel yn llwyr. Ond yn eu plith nhw mae 'na ddwsinau dal mewn un darn.

"Dw i ddim yn arbenigwr ond gan ystyried dyddiad y safle, fe fydden i yn amcangyfrif y gallai nifer fod yn werthfawr."

"Felly os oes 'na bobl sydd yn casglu pethau a gydag amser sbâr mi fydden i wrth ein boddau pe bydden nhw yn medru dod i'n helpu ni."

Yn lleol mae'r safle yn adnabyddus am fod 'na lawer o wydr wedi ei gladdu yno.

"Does gen i ddim syniad os mai gwydr yn benodol sydd wedi bod yn cael ei adael yma neu oes 'na rywbeth rhyfedd yn digwydd pan mae'r arfordir yn erydu sydd yn golygu mai dim ond boteli a jariau sydd yn dod i'r lân."

Yn ôl Mr Woodall mi oedd plant yn dod i chwilio am wydr ar ôl cyfnod o dywydd garw. Mi oedd hynny pan oedd pris gwydr werth arian.

Mae o yn gofyn i wirfoddolwyr ddod i'r ardal erbyn 10am bore Sadwrn gan wisgo sgidiau cryf, menyg a dillad cynnes. Y gobaith ydy y bydd y clirio yn cael gwared â'r poteli a darnau mawr o wydr. Ond mae 'na debygrwydd y bydd darnau bach o wydr yn dal yno.

Mae 'na rybudd felly i beidio gadael cŵn i gerdded o gwmpas yr ardal am ryw fis.

Straeon perthnasol