Boicotiwch S4C medd elusen anifeiliaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun, Cafodd 'Y Syrcas' ei ffilmio yn Nregaron

Mae elusen sydd yn ymgyrchu dros les anifeiliaid yn galw ar bobl i beidio gwylio S4C dros gyfnod y Nadolig am ei bod yn defnyddio eliffantod mewn ffilm fydd ar y sgrin ddydd San Steffan.

Cafodd dau o eliffantod Affricanaidd eu gyrru i Gymru er mwyn cymryd rhan yn 'Y Syrcas', ffilm deuluol sydd yn olrhain hanes merch ifanc sydd ddim yn cael rhyddid i fyw bywyd fel y mae hi eisiau am fod ei thad yn ceisio ei rheoli.

Yn ôl Animal Defenders International yn aml dyw anifeiliaid ddim yn cael y gofal iawn pan nad ydyn nhw ar set.

Mi wnaethon nhw anfon llythyr at S4C gan ddweud ei bod nhw'n anhapus bod yr eliffantod yn cael eu defnyddio yn y ffilm ac yn holi am les yr anifeiliad.

Dywedodd prif weithredwr y corff, Jan Creamer, fod eu hymchwiliadau nhw yn y gorffennol wedi dangos bod lles anifeiliaid ddim yn cael eu hystyried o fewn y diwydiant diddanu.

Meddai: "Ar gyfer eliffantod mi fydd hyn yn golygu dulliau creulon o'u hyfforddi fel defnyddio bachyn tarw a deunyddiau rhoi sioc drydanol. Mi fyddan nhw hefyd yn cael eu cadwyno am gyfnodau hir a'u caethiwo.

"Ar ben hyn i gyd mae'n debygol fod yr eliffantod yma wedi cael taith galed o'r Almaen er y gallai effeithiau ffilm eraill fod wedi eu defnyddio.

"Dylai pobl sydd yn caru anifeiliaid osgoi holl ffilmiau sydd yn parhau i ddefnyddio anifeiliaid byw a pheidio gwylio dim ar S4C dros gyfnod y Nadolig fel arwydd o brotest."

Wrth ymateb i gŵyn yr elusen dywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys:

"Gydol y prosiect yma, fe roddwyd blaenoriaeth bob amser i les yr anifeiliaid. Yn unol â gofynion S4C, fe gafwyd cyngor arbenigol er mwyn diogelu lles yr eliffantod.

"Y cyngor a gafwyd oedd bod eliffantod yn anifeiliaid haid a chanddynt natur gymdeithasol a'u bod yn fwy dedwydd yng nghwmni eliffantod eraill. Dyna pam y cytunodd y cynhyrchwyr i ddod draw â phâr o eliffantod am y cyfnod ffilmio, er mai dim ond un oedd ei angen mewn gwirionedd.

"Yn ystod yr holl gyfnod y bu'r eliffantod o dan ofal y tîm cynhyrchu, roedd milfeddyg sŵolegol yn bresennol hefyd i fonitro lles yr anifeiliaid ac i gynnig cyngor parod gydol yr amser.

"Ar ôl derbyn pob sicrwydd gan y cwmni cynhyrchu, gall S4C fod yn gwbl hyderus bod lles yr eliffantod wedi cael blaenoriaeth yn ystod cyfnod ffilmio'r cynhyrchiad arbennig iawn hwn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol