S4C yn newid cynllun hysbysebion

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd rhaglenni Cyw a Stwnsh yn cael eu darlledu heb hysbysebion o gwbl

Mae S4C wedi cyhoeddi cynlluniau i newid y ffordd y mae'r sianel yn dangos hysbysebion.

Fe fydd y cynllun yn golygu llai o hysbysebion yn ystod rhai cyfnodau ar S4C, a dim hysbysebion o gwbl yn ystod rhaglenni plant Cyw a Stwnsh.

Roedd anfodlonrwydd gan rieni a Phwyllgor Plant y Cynulliad pan gyflwynwyd hysbysebion yn ystod darpariaeth Cyw yn 2011.

Fe fydd y drefn newydd yn ystod rhaglenni plant ar waith o fewn chwarter cyntaf 2014, gydag arbrawf tebyg yn cael ei gynnal hefyd wrth ddarlledu'r ffilm deuluol Y Syrcas ar Ŵyl San Steffan.

Yn ôl S4C, nôd y cynllun yw gosod strwythur newydd i hysbysebion fydd yn cwrdd â gofynion hysbysebwyr a'r gwylwyr yn effeithiol, ac adlewyrchu dulliau amrywiol y gynulleidfa o wylio.

'Diogelu incwm masnachol'

Mae'r sianel yn credu bod hwn yn gam pwysig a fydd yn rhoi S4C ar flaen y gad wrth wynebu heriau hysbysebu yn yr oes ddigidol, ac yn diogelu incwm masnachol y sianel.

Meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones:

"Mae'r her i ddarlledwyr yn amlwg - dal i wneud yn fawr o'r cyfleoedd i werthu gofod hysbysebu, ond gwneud hynny gan gymryd i ystyriaeth y ffaith bod arferion y cyhoedd o wylio rhaglenni yn newid.

"Erbyn hyn, wrth i bobl wylio ar-lein, a defnyddio peiriannau recordio i wylio rhaglenni ar ôl y darllediad gwreiddiol, dyw hysbysebion teledu ddim mor amlwg i'r gynulleidfa ag yr oedden nhw yn y gorffennol.

"Felly mae'n bryd i ni weithio gyda'n hysbysebwyr a darpar-hysbysebwyr i gael hyd i ffyrdd o gwrdd â'u gofynion yn well."

'Torri tir newydd'

Ychwanegodd Mr Jones: "Yn S4C, rydyn ni'n ymwybodol y bydd hyn yn golygu newidiadau mawr a allai drawsnewid y farchnad hysbysebu, ond rydym yn agored i bob syniad.

"Yn y lle cyntaf, ac fel arwydd o'n bwriad yn hyn o beth, fe fyddwn ni'n dod â hysbysebion i ben yn ystod oriau plant y sianel. Mae hyn mewn ymateb i adborth rhieni sy'n dweud eu bod yn gwneud i blant droi at sianeli eraill.

"Byddwn ni hefyd yn arbrofi trwy beidio â hysbysebu o gwbl yng nghanol y ffilm deulu Nadolig, Y Syrcas. Yn ogystal â'r newidiadau hyn, fe fyddwn ni'n barod i arbrofi gyda dulliau newydd o ddarparu hysbysebion yn fwy effeithiol.

"Does dim pwynt i ni fel darlledwr eistedd yn ôl a gwylio'r incwm hysbysebu yn lleihau'n anochel oherwydd newidiadau yn y dechnoleg ac yn arferion gwylio'r cyhoedd.

"Rydym ni am fod ar flaen y gad a cheisio torri tir newydd a chael hyd i ffyrdd a fydd yn sefydlogi incwm hysbysebu at y dyfodol."