Cyngor Powys yn rhybuddio y gallai hyd at 300 o swyddi ddiflannu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd y cyngor ei bod hi'n debyg y byddai nifer y gweithwyr yn lleihau yn "sylweddol"

Gallai hyd at 300 o weithwyr yng Nghyngor Powys golli eu swyddi fel rhan o gynllun i arbed £20m y flwyddyn nesaf.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi cynllun i wneud toriadau o £40m dros y tair blynedd nesaf.

Mae'r cynllun yn cynnwys toriadau i wasanaethau, cynnydd posib i'r dreth gyngor a chynnydd mewn costau gwasanaethau.

Bydd hefyd yn effeithio ar staff wrth i'r cyngor geisio cyflwyno gwasanaethau awtomataidd.

Toriadau

Mae Cyngor Powys yn wynebu toriad o 4.5% i'w gyllideb.

Dywedodd arweinydd y cyngor, David Jones fod maint y toriadau yn golygu na fyddai rhai gwasanaethau yn cael eu gweithredu gan y cyngor.

"Mewn rhai achosion bydd gwasanaeth tebyg yn cael ei gynnig gan gymunedau lleol neu grwpiau eraill ond bydd rhai gwasanaethau yn diflannu yn gyfan gwbl," meddai.

"Rydym eisoes wedi dechrau gweithredu newidiadau mawr i'r ffordd o weithio a byddwn yn gweld lleihad sylweddol yn y nifer o bobl sy'n gweithio i'r cyngor.

"Rydym yn amcangyfrif y bydd niferoedd staff yn gostwng yn sylweddol yn ystod y cyfnod anodd yma."

300 o swyddi

Y gred yw y bydd hyd at 300 o swyddi yn diflannu.

Dywedodd Mr Jones fod cael mwy o elw yn "hanfodol" i'r cyngor ac y gallai hynny olygu cynyddu costau parcio neu wasanaethau hamdden.

"Hefyd mae'n bosib y gallwn gyflwyno costau lle nad oedd unrhyw gost o'r blaen, fel am gyngor cyn gwneud cais cynllunio neu dâl am wasanaethau eraill.

Yn ogystal â'r costau ychwanegol, bydd y cyngor yn ceisio arbed arian drwy ddefnyddio technoleg newydd, dulliau gweithio newydd neu gyflenwyr gwahanol i fod yn fwy effeithlon.

Bydd y cyngor yn cynnal nifer o sesiynau holi i'r cyhoedd yn y flwyddyn newydd, a sesiynau i grwpiau sy'n cynnal gwasanaethau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol