Tancer nwy mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae pobl wedi eu symud o'u cartrefi wedi i dancer nwy fod mewn gwrthdrawiad fore Gwener.

Dywedodd Heddlu'r De bod y tancer wedi taro pont yn agos at Dŷ Nant Gwyn yn Werfa ger Aberdâr, am 9.20yb.

Dywedon nhw nad oedd anafiadau ond bod pobl wedi eu symud o ddau dŷ cyfagos er mwyn diogelwch.

Mae'r Gwasanaeth Tân yn ceisio trosglwyddo 16,000 litr o nwy o'r tancer sydd wedi ei ddifrodi i gerbyd arall.

Dywedon nhw bod olwynion cefn y lori wedi taro'r bont, gan achosi ychydig o ddifrod.

Yn ol y gwasanaeth bydd criwiau a thîm arbenigol yn parhau i fod ar y safle tan fod y nwy wedi ei drosglwyddo.

Fore Gwener rodd tywydd oer a rhew wedi achosi trafferthion, gyda sawl damwain a rhai ffyrdd ar gau.

Straeon perthnasol