Dyfodol Mackay: Cyfarfod rhwng Vincent Tan a'r cadeirydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tua 50 o gefnogwyr wedi cwrdd yn Stadiwm y Ddinas i brotestio

Mae disgwyl i berchennog clwb pêl-droed Caerdydd Vincent Tan gyfarfod a'r cadeirydd yn Llundain o fewn yr oriau nesaf i benderfynu ar ddyfodol y rheolwr Malky Mackay.

Dydd Llun mi ysgrifennodd Vincent Tan lythyr beirniadol at y rheolwr gan fygwth ei ddiswyddo.

Dydy hynny ddim wedi plesio'r cefnogwyr sydd wedi bod yn protestio tu allan i Stadiwm y Ddinas.

Mae Mackay wedi dweud na fydd yn gadael y swydd. Ond y gred yw bod y cadeirydd, Mehmet Dalman wedi cael caniatâd i edrych am reolwr newydd, a'i fod yn gobeithio denu rheolwr o glwb Prydeinig arall.

Cynhadledd newyddion

Roedd Mackay yn absennol o gynhadledd newyddion fore Gwener, ond dywedodd ei ddirprwy David Kerslake ei fod yn dal wrth y llyw.

Gwrthododd Kerslake ateb unrhyw gwestiynau gan y wasg am Mackay, gan fynnu ei fod yno i drafod gêm Caerdydd yn erbyn Lerpwl ddydd Sadwrn yn unig.

Dywedodd fod Mackay ar y maes ymarfer gyda'r tîm, a'i fod yn paratoi i deithio gyda nhw i Lerpwl yn ddiweddarach.

Deellir bod perchennog y clwb, Vincent Tan, wedi dweud wrth y rheolwr Malky Mackay i ymddiswyddo neu gael ei ddiswyddo mewn e-bost hynod feirniadol ato.

Roedd Tan yn feirniadol am sawl mater yn cynnwys chwaraewyr gafodd eu harwyddo i'r clwb, canlyniadau ar y cae a steil chwarae'r tîm.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Vincent Tan a Malky Mackay mewn cyfnod hapusach

Mae'r gŵr o Falaysia hefyd wedi gofyn cwestiynau am record Mackay fel rheolwr.

Mackay, cyn chwaraewr rhyngwladol i'r Alban, oedd yn gyfrifol am sicrhau dyrchafiad i Gaerdydd i'r Uwch Gynghrair yn gynharach eleni.

Mae disgwyl y bydd Tan - sydd ar y ffordd o Malaysia i weld y gêm yn Lerpwl ddydd Sadwrn - yn penderfynu o fewn yr oriau nesaf a fydd o'n diswyddo Mackay ai peidio.

'Sgandal'

Yn ôl Iwan Roberts, chwaraeodd gyda Mackay yn Norwich, mae'r sefyllfa yn "sgandal".

"Os yw ef (Tan) am gal Malky o'r clwb, yn syml dylai ei ddiswyddo," meddai cyn ymosodwr Cymru.

"Peidiwch â disgwyl i Malky ymddiswyddo. Mae o wedi gwneud gwaith ardderchog yn y clwb.

"Mae wedi cael y clwb i mewn i'r Uwch Gynghrair, ac i rownd derfynol y Cwpan Carling (yn 2012).

"Mae o wedi gwneud gwaith gwych ac rydw i'n meddwl ei fod yn haeddu cael ei drin llawer gwell nag y mae'r perchennog.

"Os ydy o'n cael ei ddiswyddo, neu yn gadael, ni fydd allan o waith am gyfnod hir a bydd gofyn amdano yn rhywle".

Ymateb arall

Mae rheolwyr eraill yn yr Uwchgynghrair wedi bod yn mynegi eu syndod am y sefyllfa yng Nghaerdydd.

Dywedodd rheolwr Hull, Steve Bruce: "Wel, wel... Nadolig Llawen! Does dim byd yn fy synnu bellach.

"Fel rhywun o'r tu allan fe ddylen nhw fod yn diolch i Malky am wneud job wych. Mae e wedi cael dyrchafiad iddyn nhw a gwneud job o geisio'u cadw nhw yna, ond dyna'r diwydiant yr ydym yn gweithio ynddo."

Doedd rheolwr Everton, a chyn reolwr Abertawe, Roberto Martinez ddim am wneud sylw penodol am Gaerdydd, ond dywedodd:

"Mae'r peth yn gwneud i mi sylweddoli mor ffodus ydw i gyda sawl clwb yr wyf wedi gweithio gyda nhw. Rwyf wedi mwynhau perthynas dda gyda chadeiryddion a pherchnogion sy'n hynod gefnogol, ond rwy'n sylweddoli nad yw pethau yr un fath ymhobman."