Gwasanaethau brys yn paratoi at noson fawr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn rhybuddio pobl i fod yn ofalus ac yn gall nos Wener

Mae gwasanaethau brys yn paratoi am un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn ddydd Gwener, wrth i ddathliadau'r Nadolig ddechrau yn iawn.

Mae'r dydd Gwener olaf cyn y Nadolig yn cael ei adnabod fel 'Dydd Gwener Du', ac mae'n aml yn noson brysur iawn i fwytai a thafarndai, ond hefyd yr heddlu a pharafeddygon.

Mae'r gwasanaethau brys yn annog pobl i fod yn ofalus eleni, ac i ymddwyn mewn ffordd gyfrifol.

Noson brysur

Cafodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 1,124 o alwadau ar yr un noson y llynedd, o'i gymharu â 811 yn 2011 a 1,242 yn 2010.

Ar nos Wener arferol, mae staff yn derbyn tua 750 o alwadau.

Mae'r pennaeth gwasanaethau clinigol yn galw ar bobl i ymddwyn yn gall os yn mynd allan i ddathlu.

"Dydyn ni ddim yn ceisio difetha hwyl ond rydyn ni yn gofyn i'r cyhoedd yfed mewn ffordd gyfrifol," meddai Richard Lee.

"Y ffordd fwyaf diogel o fwynhau alcohol yw peidio yfed heb fwyta gyntaf ac yfed dŵr neu ddiod feddal bob yn ail.

"Edrychwch ar ôl eich ffrindiau a gwnewch yn siŵr bod gennych chi ffordd o gyrraedd adref ar ddiwedd y noson."

Gwasanaethau arbennig

Bydd nifer o wasanaethau arbennig yn cael eu cynnal ar gyfer y noson brysur, yn enwedig yn y brifddinas.

Bydd gwirfoddolwyr o'r St John's Ambulance yn cynnal canolfan trin alcohol yn Eglwys Ebeneser yng nghanol Caerdydd.

Gyda chymorth gan nyrsys o fwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro, y gobaith yw lleihau'r pwysau ar y gwasanaeth ambiwlans ar y noson.

Bydd trefnwyr tacsis yn cael eu defnyddio yn y Rhyl i gadw cwsmeriaid yn ddiogel, a bydd Heddlu Gogledd Cymru yn darparu poteli dwr i bobl yng Ngwynedd i leihau effeithiau alcohol.

Mae'r heddlu yn Abertawe, Chastell Nedd a Phort Talbot hefyd yn ceisio lleihau digwyddiadau treisgar, drwy gefnogi'r ymgyrch Un Ergyd.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Julian Williams: "Mae un dwrn gwirion yn gallu cael effaith ddifrifol ar ddyfodol rhywun felly'r peth gorau i'w wneud mewn sefyllfa ymosodol yw cerdded i ffwrdd."

Bydd mwy o blismyn ar y strydoedd yng Ngwent, lle mae'r heddlu yn rhybuddio na fyddan nhw'n caniatáu unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Er ein bod ni'n glir mai helpu pobl i fwynhau yw ein rôl fwyaf, hoffwn atgoffa unrhyw un sydd am achosi trwbwl i eraill na fyddwn yn caniatáu unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol neu fygythiol," meddai'r Prif Arolygydd Martyn Smith.

"Gall unrhyw un sy'n achosi problemau ddisgwyl treulio noson yn y ddalfa."