Tan yn galw ar Mackay i ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Y gred yw bod Vincent Tan yn flin am orwario yn y clwb gan Malky Mackay

Mae perchennog clwb pêl-droed Caerdydd wedi dweud wrth y rheolwr Malky Mackay i ymddiswyddo neu gael ei ddiswyddo.

Mae'r BBC yn deall bod Vincent Tan wedi gyrru llythyr beirniadol at y rheolwr 41 oed ddydd Llun.

Roedd Tan yn feirniadol am sawl mater yn cynnwys chwaraewyr gafodd eu harwyddo i'r clwb, canlyniadau ar y cae a steil chwarae'r tîm.

Mae'r gŵr o Falaysia hefyd wedi gofyn cwestiynau am record Mackay fel rheolwr.

Gwrthdaro

Mae Mackay eisoes wedi dweud na fydd yn gadael ei swydd fel rheolwr.

Dywedodd llefarydd ar ran Caerdydd: "Nid yw'r clwb yn rhan o unrhyw lythyr sy'n cael ei yrru o un person at un arall."

Daeth y llythyr ar yr un diwrnod a gyhoeddodd Tan ddatganiad drwy brif weithredwr y clwb, Simon Lim, oedd yn beirniadu Mackay.

Dywedodd ei fod yn "flin iawn" wedi i Mackay ddatgelu ei fod yn gobeithio denu tri chwaraewr newydd i'r clwb ym mis Ionawr.

Mackay, cyn chwaraewr rhyngwladol i'r Alban, oedd yn gyfrifol am sicrhau dyrchafiad i Gaerdydd i'r Uwch Gynghrair yn gynharach eleni.

Ond mae ansicrwydd wedi bod am ei ddyfodol wedi i gyn bennaeth recriwtio'r clwb, Iain Moody, golli ei swydd ym mis Hydref.

Gorwario

Mae pryderon Vincent Tan yn ymwneud a gorwario yn y clwb, a'r gred yw bod mwy wedi ei wario na gafodd ei gytuno arno gan Mackay, Lim a Moody.

Torrodd Caerdydd eu record am eu chwaraewr drytaf dair gwaith dros yr haf, gydag Andreas Cornelius, £7.5m, Steven Caulker, £8m, ac yna Gary Medel, £11m, i gyd yn ymuno.

Mae'r perchennog yn honni mai £35m oedd yr uchafswm ond bod £50m wedi ei wario.

Mae Mackay a Moody wedi gwrthod yr honiadau yna, gan ddweud bod y £35m i dalu am chwaraewyr, a bod Lim a Tan heb gwyno am gostau ychwanegol yn ymwneud a'r trosglwyddiadau.

Ffefryn

Gwr o Dwrci, Yilmaz Vural, yw'r ffefryn i olynu Mackay, petai'r Albanwr yn gadael.

Mae Vural, 60, wedi rheoli dros 20 o glybiau yn Nhwrci, ac mae'n sylwebydd poblogaidd hefyd.

Mae cyn-ymosodwr Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a chyn-reolwr Caerdydd, Dave Jones, hefyd wedi eu cysylltu â'r swydd.

Yn ôl Iwan Roberts, chwaraeodd gyda Mackay yn Norwich, mae'r sefyllfa yn "sgandal".

"Os yw ef (Tan) am gal Malky o'r clwb, yn syml dylai ei ddiswyddo," meddai cyn ymosodwr Cymru.

"Peidiwch â disgwyl i Malky ymddiswyddo. Mae o wedi gwneud gwaith ardderchog yn y clwb.

"Mae wedi cael y clwb i mewn i'r Uwch Gynghrair, ac i rownd derfynol y Cwpan Carling (yn 2012).

"Mae o wedi gwneud gwaith gwych ac rydw i'n meddwl ei fod yn haeddu cael ei drin llawer gwell nag y mae'r perchennog."

'Sgandal'

Ychwanegodd Roberts: "Os ydy o'n cael ei ddiswyddo, neu yn gadael, ni fydd allan o waith am gyfnod hir a bydd gofyn amdano yn rhywle".

Mae cyn gapten yr Adar Gleision, Jason Perry yn dweud byddai colli Mackay yn ergyd i obeithion y clwb o aros yn yr Uwch Gynghrair y tymor hwn.

"Mae hi'n dymor y pantomeim, ac mae Vincent Tan am chwarae rhan y dihiryn. Mae'n gwneud job dda iawn o hynny yn Ne Cymru," meddai.

"Does dim byd yn sicr, ond ar hyn o bryd mae gan y clwb reolwr sydd a'r gallu i'w cadw yn yr Uwch Gynghrair.

"Wrth gwrs mae pawb am weld ychydig o welliant - dyna natur cefnogwyr pêl-droed - ond mae angen bod yn ofalus am yr hyn maen nhw ei ofyn amdano."

Straeon perthnasol