Comisiynydd i hawlio taliadau bonws yn ôl

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae BBC Cymru wedi darganfod bod £160,000 ychwanegol wedi ei dalu i swyddogion Heddlu Dyfed Powys

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys yn ceisio hawlio yn ôl miloedd o bunnau gafodd ei dalu i aelodau uwch o staff am aros yn eu swyddi.

Dywedodd Christopher Salmon bod £150,000 mewn taliadau bonws wedi ei roi i uwch swyddogion rhwng 2009 a 2012.

Mae rhaglen Wales Today BBC Cymru wedi darganfod nad oes unrhyw heddlu arall yng Nghymru wedi cynnig y fath daliadau.

Mae cyfreithwyr sy'n cynrychioli'r rheiny sydd ynghlwm â'r achos yn dweud bod y taliadau wedi eu gwneud yn ddidwyll.

Taliadau bonws

Mae cyflogau swyddogion wedi eu rheoli drwy ddeddf, ond mae rhai taliadau bonws all gael eu cynnig i ddenu'r ymgeiswyr gorau i'r swydd.

Mae'r rhain yn cynnwys arian am gostau ad-leoli, pecyn gofal iechyd preifat, neu daliadau am aros yn eu swyddi am flwyddyn ychwanegol.

Heddlu Dyfed Powys yw'r unig un yng Nghymru sy'n cynnid y taliadau ychwanegol yma.

Ers 2009, cafodd y cyn Prif Gwnstabl Ian Arundale a'r Prif Gwnstabl dros dro, Jackie Roberts - a thri swyddog arall - daliadau o £10,000 y flwyddyn am gytuno i beidio a gadael eu swyddi. Ar ben hynny, roedd arian am ofal iechyd preifat.

Dros dair blynedd, cafodd cyfanswm o £160,000 ei dalu yn ychwanegol at eu cyflogau arferol.

disgrifiad o’r llunDywedodd Christopher Salmon bod ganddo ddyletswydd i fod yn geidwad arian cyhoeddus

'Gwarcheidwad'

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Christopher Salmon yn dweud ei fod wedi cael gwared ar y taliadau bellach, ond mae am fynd ymhellach hefyd.

"Mae'n ymddangos bod taliadau gafodd eu gwneud i uwch swyddogion, yn ôl cyngor cyfreithiol rydym wedi ei gael, nad ydynt yn gyfreithlon," meddai.

"Does dim awgrym bod unrhyw un wedi gwneud na derbyn y taliadau i geisio twyllo, ond fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd, mae gen i ddyletswydd i'r cyhoedd, a'r trethdalwr, i fod yn geidwad arian cyhoeddus.

"Rydym yn cael cyngor cyfreithiol am geisio hawlio hynny yn ôl."

'Denu'r ymgeiswyr gorau'

Symudodd y cyn Prif Gwnstabl Ian Arundale o Orllewin Mercia i Sir Gaerfyrddin pan gafodd ei benodi yn 2008.

Dywedodd mai £130,000 oedd y cyflog, un o'r isaf yn y DU i bennaeth heddlu, a heb y taliadau ychwanegol y byddai hi'n anodd denu'r ymgeiswyr gorau.

Ond mae un aelod seneddol lleol yn herio hynny, gan ddweud nad yw'r tri heddlu arall yng Nghymru yn cynnig y fath delerau.

"Yr hyn ddylwn ni edrych arno yw ardal gorllewin Cymru," meddai Jonathan Edwards AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

"Y cyflog cyfartalog yw £20,000 felly dydw i ddim yn derbyn y ddadl bod angen i ni dalu llawer mwy i swyddogion cyhoeddus yn ein hardal ni na gweddill Prydain er mwyn denu'r talent gorau."

Mewn datganiad, dywedodd cyfreithiwr ar ran swyddogion a chyn-swyddogion nad oedd unrhyw gwestiwn o dwyll yn ymwneud a'r achos, a "bod yr achos yn nwylo'r cyrff statudol perthnasol i geisio datrys y mater".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol