Cymuned yn dathlu achub tafarn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Glan Llyn Inn
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd £90,000 ei gasglu er mwyn achub tafarn y Glan Llyn yng Nghlawddnewydd

Ar un o'r nosweithiau prysuraf dros adeg y Nadolig, bydd parti arbennig yn cael ei gynnal mewn un tafarn yn Sir Ddinbych nos Wener.

Bydd pobl yng Nghlawddnewydd ger Rhuthun yn dathlu bod drysau eu tafarn leol yn aros ar agor.

Mae'r gymuned wedi casglu £90,000 dros dri mis er mwyn achub Tafarn y Glan Llyn, wedi iddi fynd i ddwylo derbynnydd ym mis Awst.

Mae cynghorydd lleol yn dweud bod ymateb y gymuned at yr ymgyrch wedi bod yn "galonogol".

Tasglu

Cafodd tasglu ei sefydlu ym mis Awst pan aeth y dafarn i ddwylo derbynnydd. Eu bwriad oedd hel digon o arian i gadw'r dafarn ar agor.

Mae'r gymuned wedi cael llwyddiant mewn ymgyrch debyg o'r blaen, pan gafodd siop leol ei hachub gan drigolion lleol.

Dywedodd y cynghorydd Eryl Williams bod pobl wedi cynnig benthyciadau i helpu i brynu'r dafarn, roedd ocsiwn addewidion wedi codi £15,000, a chafodd £14,000 ei gasglu drwy werthu llefydd parcio, bwyd a diod i ymwelwyr yn ystod ymweliad Rali GB Cymru â'r ardal ym mis Tachwedd.

Daeth arian hefyd ar ffurf grant gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

"Mae wedi bod yn ymdrech aruthrol gan y gymuned," meddai Mr Williams.

"Mae'r ardal i gyd wedi ymrwymo i'r gwaith o godi arian.

"Dim ond tua 600 o bobl sy'n byw yng Nghlawddnewydd ac mae wedi bod yn galonogol gweld faint o bobl sydd wedi ymateb i'r ymgyrch."

Parti arbennig

Dywedodd Mr Williams y byddai rheolwr a chogydd yn cael eu cyflogi i redeg y dafarn gyda chymorth gan wirfoddolwyr.

Nos Wener, bydd goleuadau ac addurniadau yn cael eu gosod er mwyn cynnal parti Nadolig arbennig i bobl leol, i ddiolch am eu cefnogaeth.

Cafodd y newyddion am yr ymgyrch llwyddiannus ei roi ar wefan y grŵp.

"Mae'r tasglu yn falch i gyhoeddi ein bod wedi llwyddo mewn trafodaethau gyda'r derbynnydd, a bod gyda ni nawr yr arian sydd ei angen i gwblhau'r mater," meddai'r neges.

"Rydym yn y broses o lunio cynlluniau fydd yn ein galluogi i gymryd rheolaeth am y dafarn yn y dyfodol agos ac yn fwy hir dymor, fydd yn golygu cyflogi staff llawn amser.

"Hoffwn ddiolch i'r gymuned am eu cefnogaeth aruthrol.

"Byddwn nawr yn symud ymlaen i'r cam nesaf o adfywio'r dafarn, pan fyddwn yn edrych am syniadau gan yr holl gymuned."