Nadolig cynnar i Natalia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae pobl o Wlad Pwyl yn bwyta pysgod yn hytrach na chig fel rhan o'u swper Nadolig

I Natalia Gogolczyk, sydd yn byw yn Wrecsam, mae Dydd Nadolig ddiwrnod yn gynt.

Mae hi'n wreiddiol o Lodz yng Ngwlad Pwyl ac mae Pwyliaid yn cynnal eu prif ddathliadau Nadolig ar Ragfyr 24.

"Dyna'r diwrnod pan fyddwn ni'n cael ein prif bryd o fwyd, sef swper Nadolig," meddai Ms Gogolczyk.

"Mae'n cynnwys 12 o brydau gwahanol ac rydyn ni'n bwyta pysgod, nid cig.

"Rydym yn agor ein hanrhegion ar 24 Rhagfyr ac mae Siôn Corn yn dod gyda'r nos, pan fydd y seren gyntaf yn ymddangos yn yr awyr.

"Yn draddodiadol, mae pobl yn mynd â'u plant tu allan i wylio am y seren gyntaf. Yna pan maen nhw'n dychwelyd i'r tŷ mae eu hanrhegion yn aros amdanyn nhw dan y goeden.

"Mae rhai pobl yn mynd i'r eglwys ganol nos wedi i'r swper orffen."

Gwahaniaethau

Er bod Ms Gogolczyk yn aros yng Nghymru i ddathlu'r Nadolig eleni mae wedi sylwi ar y gwahaniaethau rhwng y ddwy wlad.

"Dydy'r awyrgylch ddim 'run fath yng Nghymru gan fod pobl Cymru'n dathlu ar ddiwrnod gwahanol.

"Yng Ngwlad Pwyl dydyn ni ddim yn gweithio ar Ragfyr 24 a fydda' i ddim yn gweithio ar y diwrnod yna yng Nghymru oherwydd dyna fy Nydd Nadolig i!"

Mae Nadolig hefyd yn dod yn gynnar i Marian Löffler, sy'n byw yn Aberystwyth ond yn wreiddiol o bentref ger Berlin yn Yr Almaen.

"Mae fy mhlant yn lwcus," meddai. "Maen nhw'n cael anrhegion bach a melysion ar Ragfyr 6 - dyna pryd mae Nadolig yn dechrau.

"Mae'r plant yn glanhau eu sgidiau a'u gadael ger y simnai er mwyn derbyn anrhegion oddi wrth Sant Nicolas.

'Cyn plant Cymru'

"Yna mae Siôn Corn yn dod ar Ragfyr 24. Felly maen nhw'n cael eu hanrhegion cyn plant Cymru.

"Yn ôl y traddodiad, mae Siôn Corn yn dod ag ysgub gydag ef er mwyn cosbi'r plant sydd wedi bod yn ddrwg.

"Rydyn ni'n cael ein prif bryd o fwyd ar Ragfyr 24 ac yn bwyta pysgod, frankfurters a salad tatws.

"Ar Ragfyr 25 a 26 byddwn ni'n treulio'r amser gyda'n teuluoedd.

"Rydyn ni'n bwyta cwningen, bresych coch a kartoffelklösse [twmplins tatws]. Ambell waith byddwn yn bwyta penhwyad neu ŵydd."

Mae Dr Löffler yn treulio'r Nadolig gyda'i theulu yn yr Almaen.

"Dwi wedi byw yng Nghymru ers 1994 a'r plant yn mynychu ysgol Cymraeg," meddai.

"Ond bob Nadolig dwi'n teithio adref i'r Almaen er mwyn treulio'r gwyliau gyda'r teulu."

Straeon perthnasol