Trefnwyr tacsis yn Y Rhyl dros y 'Dolig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i giwiau mawr ymgasglu am lifft adref ar ôl noson allan yn y dref dros yr wyl.

Bydd trefnwyr tacsis yn gweithio yn Y Rhyl dros y 'Dolig i sicrhau bod pawb yn cyrraedd adre'n saff yn dilyn noson allan.

Mae'r trefnwyr hefyd yno i wneud yn siwr bod gyrrwyr tacsi'r ardal yn ddiogel wrth eu gwaith.

Fe fydd y trefnwyr yn gweithio yn safle tacsi Stryd y Dŵr gan fod disgwyl i giwiau mawr ymgasglu am lifft adref ar ôl noson allan yn y dref.

Maen nhw wedi bod yno yn ystod y penwythnos ac mi fyddan nhw yno eto ar Nos Galan rhwng 10yh a 6yb, yn creu system giwio a chyfeirio pobl at dacsis gwag ar y safle.

Daw'r fenter yn rhan o ymgyrch Nadolig Mwy Diogel y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.

Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dywedodd Emlyn Jones, Rheolwr Diogelu'r Cyhoedd ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych: "Rydym yn cyflwyno'r marsialiaid tacsi hyn i helpu i amddiffyn diogelwch teithwyr a gyrrwyr tacsi, er mwyn atal trosedd ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y safleoedd tacsi.

"Mae'r rhain yn rai o adegau prysuraf y flwyddyn, ac yn anochel mae posibilrwydd o fwy o ymddygiad gwrthgymdeithasol na nosweithiau eraill.

"Rydym am i bobl fwynhau eu hunain, ond rydym hefyd am iddynt fod yn ddiogel. Dylai'r fenter ddiweddaraf hon gynnig rhywfaint o sicrwydd i ddathlwyr fod yna bobl allan yna yn gofalu am eu diogelwch."

'Presenoldeb amlwg a gweledol'

Mae Heddlu'r Gogledd yn cefnogi'r fenter hefyd, gan ddarparu timau plismona lleol i roi cymorth i'r criw.

Dywedodd yr Arolygydd Aled Eynon wrth BBC Cymru: "Mae'r cynllun hwn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, yn golygu bod presenoldeb amlwg a gweledol ar y ranc tacsi.

"Mae swyddogion sydd wedi cael eu cydnabod gan yr Awdurdod Diwydiant Diogelwch yn sicrhau bod pobl sy'n gweithio yn y diwydiant nos yn teimlo'n ddiogel, a bod modd strwythuredig i alluogi tacsis i adael yr ardal.

"Bydd timau plismona lleol ar gael i gefnogi'r ymgyrch ac i gynnig rhagor o sicrwydd i'r cyhoedd, gyrrwyr tacsis a gweithwyr yr economi nos."

Straeon perthnasol