Rhanbarthau rygbi'n gofyn am gymorth gwleidyddion

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionMae'r ansicrwydd am ddyfodol y rhanbarthau yn parhau

Mae pedwar rhanbarth rygbi Cymru wedi cadarnhau y byddan nhw'n ysgrifennu at Aelodau Cynulliad a Seneddol i geisio datrys eu dadl gydag URC.

Hyd yn hyn, mae'r rhanbarthau wedi gwrthod arwyddo dogfen gyfreithiol newydd gydag Undeb Rygbi Cymru (URC), gan eu bod nhw'n teimlo nad ydyn nhw'n gweithio ar delerau ariannol teg.

Yn ogystal, mae'r timau wedi dweud eu bod nhw'n ystyried ymuno ag Uwchgynghrair Lloegr.

Yn y llythyrau at ACau ac ASau, mae disgwyl i'r rhanbarthau ddweud eu bod nhw'n darparu 1,000 o swyddi llawn a rhan-amser ac yn dod â rhwng £30m a £50m i'w heconomïau lleol.

'Cyfarfod aflwyddiannus'

Yr wythnos ddiwethaf, fe fethodd cyfarfod rhwng y rhanbarthau ac URC yn Abertawe ddod â'r anghydfod i ben.

Ddydd Sul, fe alwodd y pedwar rhanbarth am ymchwiliad annibynnol, gan ddweud eu bod nhw eisiau i Bwyllgor Cymunedau'r Cynlluniad edrych ar y modd maen nhw'n debryn cyllid.

Ddydd Mercher, cyhoeddodd y timau eu bod nhw am ddatgelu baneri'n dweud "Gwarchodwch Ein Gem" yn y gemau darbi dros y Nadolig.

Dyw URC heb wneud sylw am y cyfarfod yr wythnos ddiwethaf, na'r cynlluniau i arddangos y baneri.

Mae'r Undeb yn dweud bod gan y rhanbarthau hyd at Ragfyr 31 i arwyddo'r cytundeb newydd.

Straeon perthnasol