Ymddiheuriad am y llun anghywir

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ian H Watkins o'r grŵp Steps yn fodlon gyda'r ymddiheuriad cyhoeddus gan gwmni E! Online

Mae'r canwr pop Ian H Watkins wedi derbyn ymddiheuriad cyhoeddus yn yr Uchel Lys wedi i wefan gyhoeddi llun ohono ar gam.

Roedd gwefan E! Online wedi cyhoeddi adroddiad bod Ian Watkins o grŵp y Lostprophets wedi pledio'n euog fis diwethaf i gyfres o droseddau rhyw yn erbyn plant, ond fe wnaethon nhw osod llun o Ian H Watkins yn yr erthygl.

Clywodd y barnwr yn yr Uchel Lys fod Ian H Watkins - neu "H" o'r grwp Steps - eisoes wedi bod yn derbyn sylwadau enllibus gan bobl oedd wedi drysu rhwng y ddau cyn i'r llun gael ei gyhoeddi.

Dywedodd cyfreithiwr Mr Watkins, John Reid, bod y diffynnydd E! Entertainment Television wedi cywiro'r camgymeriad: "Fe ddaeth y camgymeriad i sylw'r diffynnydd yn fuan ac fe gafodd y llun cywir ei gyfnewid yn syth.

"Fe wnaeth y cwmni hefyd e-bostio a ffonio rheolwr Mr Watkins i ymddiheuro iddo."

Dim dryswch

Clywodd y barnwr bod gan y ddau ddyn yr un enw a bod y ddau o Gymru ac o'r un oed.

Cafodd Ian Watkins o'r Lostprophets ddedfryd o 35 mlynedd yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher.

Wedi'r dyfarniad fe ddaeth datganiad gan gwmni rheoli Ian H Watkins ar ei ran sy'n dweud:

"Fel mae llawer ohonoch yn gwybod ar Dachwedd 27 fe gyhoeddodd E! Online lun ohonof ar gam wrth ochr erthygl yn adrodd hanes y pidoffeil Ian Watkins o grŵp y Lostprophets.

"Yn y llys y bore 'ma mae E! wedi ymddiheuro'n gyhoeddus i mi ac fe ddarllenwyd datganiad yn y llys i egluro'r sefyllfa yn glir.

"Nid oedd hyn yn rhywbeth y gwnes heb feddwl, ond roedd yn bwysig i mi fod datganiad cyhoeddus yn cael ei wneud fel nad oedd mwy o ddryswch wrth symud ymlaen.

"Rwy'n falch iawn bod y mater wedi ei ddatrys mor gyflym fel y gallaf i a fy nheulu geisio symud ymlaen o'r hyn sydd wedi bod yn gyfnod pryderus iawn."

Straeon perthnasol