Cyffuriau: Heddlu'n cyhoeddi lluniau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
disgrifiad o’r llunMae Heddlu'r De wedi cyhoeddi lluniau o'r pedwar dyn y maen nhw'n awyddus i'w holi

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi lluniau pedwar dyn y maen nhw am eu holi fel rhan o ymchwiliad i werthu cyffuriau yng Nghaerdydd.

Hyd yma mae dros 50 o bobl sy'n cael eu hamau o werthu cyffuriau wedi cael eu harestio yn dilyn cyrch cudd sy'n targedu'r rhai sy'n gwerthu cyffuriau dosbarth A fel heroin a chocên.

Mae Ymgyrch Foxtrot wedi canolbwyntio ar ardaloedd Y Rhath, Cathays, canol y ddinas, Glan-yr-afon a Grangetown o ganlyniad i wybodaeth a phryder gan y cymunedau hynny.

Mae mwyafrif y 56 a arestiwyd naill ai wedi cael eu dedfrydu gan lys neu yn disgwyl cael eu dedfrydu.

Mae'r heddlu nawr yn gofyn am gymorth y cyhoedd i ddod o hyd i bedwar person arall.

Dywedodd pennaeth CID Caerdydd y Ditectif Prif Arolygydd Tony Brown: "Mae Ymgyrch Foxtrot wedi bod yn bartneriaeth i daclo cyffuriau yn ein cymunedau.

"Mae hyn wedi arwain at dynnu cyffuriau o'n strydoedd, rhoi gwerthwyr cyffuriau yn y carchar, glanhau ardaloedd lle mae gwerthu cyffuriau wedi digwydd a chynnig cefnogaeth i ddefnyddwyr cyffuriau.

"Yn ystod yr ymgyrch rydym wedi gweld cyffuriau'n cael eu gwerthu'n agored ar ein strydoedd, ac ni fyddwn yn diodde' hynny.

"Byddwn yn gofyn i unrhyw un sy'n adnabod y dynion yn y lluniau i gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 55111."