Pennaeth newydd i Barc Cenedlaethol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SNPA
Disgrifiad o’r llun, Emyr Williams, 49 oed, yw prif weithredwr newydd yr awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penodi Emyr Williams fel eu prif weithredwr newydd.

Daw'r penodiad wedi i Aneurin Phillips gyhoeddi'n gynharach eleni ei fod yn gadael y swydd.

Mae Mr Williams ar hyn o bryd yn gyfarwyddwr rheoli tir i'r Awdurdod. Cyn ymuno â'r corff bu'n ddarlithydd yng Ngholeg Glynllifon.

Fel prif weithredwr bydd Mr Williams yn gyfrifol am gydlynu holl swyddogaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ac yn rhoi cyngor ar arweiniad strategol i aelodau'r awdurdod.

Yn dilyn y penodiad dywedodd Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Cynghorydd Caerwyn Roberts:

"Rydw i'n hynod o falch fod Emyr Williams wedi cytuno i fod yn Brif Weithredwr ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

"Gwn fod ganddo'r diddordeb, yr ymroddiad yn ogystal â'r brwdfrydedd a'r egni sy'n angenrheidiol i gyflawni swydd mor bwysig â hon ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gyd-weithio gydag o yn y dyfodol agos.

"Mae'n gyfnod heriol i Barciau Cenedlaethol Cymru a bydd arweiniad cadarn Emyr Williams yn gaffaeliad gwerthfawr wrth i ni wynebu'r heriau anodd sydd o'n blaenau fel Awdurdod."

Bydd Mr Williams yn cymryd yr awenau ar ddiwedd mis Ebrill 2014 wrth i Aneurin Phillips adael wedi dros 10 mlynedd yn y swydd.

Straeon perthnasol