'Cynllun M4 yn gadael dim arian i weddill Cymru'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
disgrifiad o’r llunMae'r SMC yn poeni na fydd unrhyw arian ar ôl i fuddsoddi yng ngweddill Cymru

Bydd cynllun i adeiladu ffordd osgoi'r M4 i'r de o Gasnewydd yn golygu bod dim arian ar ôl i'w fuddsoddi yng ngweddill Cymru yn ôl Sefydliad Materion Cymreig.

Mae'r sefydliad yn dweud y bydd y cynllun gwerth £1 biliwn yn defnyddio'r £500 miliwn i gyd, sef uchafswm gallai Llywodraeth Cymru ei fenthyg dan bwerau newydd.Bydd cynllun i adeiladu ffordd osgoi'r M4 i'r de o Gasnewydd yn golygu bod dim arian ar ôl i'w fuddsoddi yng ngweddill Cymru yn ôl Sefydliad Materion Cymreig.

Cynnig y SMC yw cynllun rhatach, fyddai'n dilyn trywydd gwahanol.

Dywedodd y llywodraeth eu bod am geisio cynyddu'r uchafswm y maent yn cael ei fenthyg.

Uchafswm benthyca

O dan fesur drafft Cymru, yr uchafswm caiff y llywodraeth ei fenthyg ar gyfer prosiectau isadeiledd yw £500 miliwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif cost o £936 miliwn i adeiladu traffordd newydd i'r de ddwyrain o Gasnewydd.

Pryder cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig, Lee Waters, yw na fyddai unrhyw arian ar ôl i'w fuddsoddi yng ngweddill Cymru, petai'r cynllun yn mynd yn ei flaen.

"Byddai traffordd newydd yn defnyddio'r holl arian o'r pwerau benthyca, gan olygu y byddai angen swm sylweddol gan ffynonellau eraill," meddai.

"Ond fe all gweinidogion ariannu'r cynllun llwybr glas yn llawn o'r arian yma."

Gwella'r A48

Byddai'r cynllun llwybr glas yn golygu gwella'r A48 ger Casnewydd ar lwybr o gyffordd Magwyr i'r dwyrain o'r ddinas, hyd at Barc Tredegar ar yr ochr orllewinol.

Mae'r SMC yn dweud y byddai'r cynllun yma yn costio £380m.

"Drwy wella darn o ffordd sy'n bodoli yn barod yn lle adeiladu traffordd newydd, byddai digon o arian i lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn ardaloedd eraill o Gymru," meddai Mr Waters.

Dywedodd llywodraeth y DU y byddai llywodraeth Cymru yn cael benthyg yr arian ar gyfer ffordd osgoi, hyd at £500m.

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi dweud, heb bwerau benthyca, ni fyddai cynllun o'r fath yn gallu mynd yn ei flaen gan na fyddai'n fforddiadwy.

"Rydym yn hyderus y bydd yr uchafswm benthyca gafodd ei gyhoeddi ym mesur drafft Cymru yn rhoi digon o hyblygrwydd i wneud ffordd osgoi'r M4 yn fforddiadwy, os mai dyna mae gweinidogion yn penderfynu ei wneud yn y dyfodol.

"Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn pwyso i godi'r uchafswm o £500m a gyhoeddwyd yn y mesur drafft.

"Mae hwn yn ddechrau da, ond rydym yn credu y byddai uchafswm uwch yn fwy priodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol