Undeb i gyfarfod cwmni Sharp wedi diswyddiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffatri yn Wrecsam wedi bod ar agor ers 1984

Bydd aelodau o undeb Unite yn cwrdd â chwmni Sharp yn ddiweddarach wedi i'r cwmni gyhoeddi eu bwriad i dorri cannoedd o swyddi yn Wrecsam.

Dywedodd Sharp eu bod am dorri 250 o swyddi, a ddim yn adnewyddu cytundebau dros 350 o weithwyr asiantaeth ar eu safle sy'n cynhyrchu paneli solar.

Yn ôl y cwmni roedd y penderfyniad, sy'n effeithio'r ffatri yn Llai, yn amhosib i'w osgoi, gan fod amodau masnachu yn golygu bod y ffatri yn "anghystadleuol".

Mae Unite am geisio lleihau diswyddiadau.

Dywedodd Brian Apsley o'r undeb eu bod nhw am geisio lleihau diswyddiadau, ond cyfaddefodd ei bod hi'n debygol bod y penderfyniad yn un terfynol erbyn hyn.

Dywedodd ei fod am sicrhau bod staff yn cael eu gofalu amdanynt yn ystod y broses.

Trafodaethau

Mae'r undeb yn honni nad ydynt wedi cael eu cynghori am y cynlluniau, a bod staff wedi cael gwybod cyn Unite.

"Nid ydwyf yn ystyried hynny fel ymgynghori cywir," meddai.

Bydd cynhyrchiad o baneli solar yn dod i ben ar y safle ym mis Chwefror, wrth i Sharp ddweud eu bod yn trawsnewid y cynhyrchiad i sicrhau "adfywiad a thwf hir dymor".

Dywedodd Hiroshi Sasaoka: "Yn anffodus bydd rhaid dod â'r gwaith o gynhyrchu paneli solar i ben yn Wrecsam. Ein gweithwyr yw ein hased cryfa' ac rydym wedi bod yn ffodus i gael gweithlu ffyddlon, ymroddedig, sy'n gweithio'n galed, ers i ni ddechrau cynhyrchu yma yn 2004.

"Bydd y safle yn Wrecsam yn parhau i gynhyrchu peiriannau microdon, a byddwn yn ystyried datblygu cynnyrch arall."

Mae llywodraeth Cymru wedi cynnig cefnogaeth i'r rheiny sy'n wynebu colli eu swyddi.

Agorodd y ffatri yn Wrecsam yn 1984, ac mae'n un o gyflogwyr mwyaf y dref.

Straeon perthnasol