Benthyciadau myfyrwyr: newid ar droed yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd pencadlys y cwmni'n cyflogi oddeutu 130 o weithwyr

Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr sydd wedi cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru i drefnu cyllid myfyrwyr yng Nghymru o 2014 ymlaen.

Fe fydd pencadlys y gwasanaeth yng Nghyffordd Llandudno yn cyflogi oddeutu 130 o staff.

Y nôd yw trosglwyddo pob agwedd ar wasanaethau cyllid myfyrwyr i ddysgwyr Cymru erbyn y flwyddyn academaidd 2015/16 ar ôl cyflwyno'r gwasanaeth fesul dipyn.

Meddai'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis: "Mae moderneiddio Cyllid Myfyrwyr Cymru yn dod â sawl mantais i ddysgwyr. Bydd gwasanaeth newydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn rhoi gwell gwasanaeth i gwsmeriaid.

"Bydd hefyd yn cyflymu prosesau, yn rhoi gwell cysondeb, yn cydgysylltu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ac yn cynnig gwell gwasanaeth ar-lein i ymgeiswyr. Bydd gwasanaeth cwbl ddwyieithog ar gael.

'Haeddu gwasanaeth effeithiol'

Ychwanegodd Mr Lewis: "Mae myfyrwyr Cymru yn haeddu gwasanaeth cyflym ac effeithiol, a hwnnw'n wasanaeth o'r radd flaenaf, wrth ymgeisio am gymorth i fyfyrwyr. Rwy'n falch mai'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr fydd yn gwneud y gwaith pwysig yma."

Ar hyn o bryd mae'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn gweinyddu cyllid myfyrwyr ar gyfer dros filiwn o gwsmeriaid yn Lloegr.

Dywedodd David Wallace, dirprwy brif weithredwr y cwmni: "Rydyn ni wrth ein bodd fod Llywodraeth Cymru wedi ymddiried ynom i gyflawni'r agwedd hollbwysig hon ar ei pholisi Addysg Uwch.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru, myfyrwyr a phrifysgolion Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, i gynllunio a chyflwyno gwasanaeth cyllid myfyrwyr mwy modern ac effeithiol.

"Asesu myfyrwyr newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2014/15 fydd y cam cyntaf. Byddwn hefyd yn delio â cheisiadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o 2015/16 ymlaen.

"Edrychwn ymlaen at gyflawni ein cynlluniau a rhoi gwasanaeth heb ei ail i fyfyrwyr Cymru."

Daw'r newid yn dilyn adolygiad o'r ddarpariaeth gynhaliwyd yn 2009.

Daeth yr adolygiad i'r casgliad fod angen newid y ffordd yr oedd 22 awdurdod lleol Cymru yn darparu'r gwasanaeth.

Straeon perthnasol