Gwynt a glaw yn achosi trafferth dros Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd criwiau Tân eu galw i bwmpio dŵr nos Fercher

Mae gwyntoedd cryf a glaw trwm yn achosi problemau ar draws Cymru, gyda'r gwasanaethau brys yn dweud bod "cannoedd" wedi eu galw.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod wedi derbyn "cannoedd" o alwadau am lifogydd a choed wedi eu dymchwel, tra bod Gwasanaethau Tân y De a'r Gorllewin wedi derbyn llawer iawn o alwadau am lifogydd.

Mae adroddiadau o lifogydd yn ardal y Fenni a'r Coed Duon.

Roedd tua 900 o dai yng Nghwm Nedd heb drydan wedi i gebl pŵer ddod i lawr oherwydd gwyntoedd cryfion ar draws dde Cymru, ond mae cwmni Western Power wedi trwsio'r broblem erbyn hyn.

'Fel afon'

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn, gan ddisgwyl gwyntoedd o hyd at 70 m.y.a. a llifogydd lleol yn bosib yn y de a'r gorllewin.

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru nifer o rybuddion am lifogydd posib, ac yn dweud mai de Gwynedd, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion fydd yr ardaloedd sy'n debyg o ddiodde' waethaf.

Roedd hen Bont Hafren ar gau nos Fercher oherwydd gyntoedd cryf, ac roedd Ffordd Pennau'r Cymoedd, yr A465 ar gau rhwng Cefn Coed a Dowlais.

Dywedodd Heddlu Gwent bod rhwng 3 a 4 troedfedd o ddŵr ar y B4521 yng Nghroes Onnen ger y Fenni, a bod pobl yn gadael eu ceir mewn 2 droedfedd o ddwr yn y Coed Duon.

Mae manylion am ffyrdd ar gau ar gael ar wefan Traffig Cymru.

Mae nifer o goed wedi disgyn ac yn rhwystro ffyrdd yn ardal Castell-nedd, tra bod Ffordd y Fynwent yn Aberdâr wedi ei ddisgrifio "fel afon".

Dywedodd y Gwasanaeth Dân eu bod yn y broses o gael bagiau tywod i'w rhoi yn ardaloedd Merthyr Tudful, Rhymni, Aberdâr, Treorci a Maesteg.

Mae eira hefyd yn bosibilrwydd ar dir uchel.

Peryglon

Dywed y Swyddfa Dywydd bod disgwyl y gwyntoedd cryfaf mewn ardaloedd ger yr arfordir.

Dywedodd Steve Cook o Cyfoeth Naturiol Cymru: "Fe fydd glaw trwm dibaid yn ystod y dydd ac mae hynny'n debyg o achosi llifogydd yn lleol ar y ffyrdd, ac fe all hynny wneud teithio yn beryglus yn enwedig gyda'r gwyntoedd cryfion.

"Gyda dail yn disgyn o'r coed, mae potensial i'r draeniau gael eu blocio ac arwain at lifogydd ar wyneb y ffyrdd.

"Rydym hefyd am i bobl fod yn ymwybodol o lifogydd ger yr arfordir."

Mae'r rhybuddion tywydd wedi cael eu cyhoeddi yn ardaloedd llawn Dale a Phentywyn yn Sir Gaerfyrddin.

Mae CNC hefyd wedi cyhoeddi saith rhybudd i baratoi am lifogydd, gyda'r ardaloedd yn ymestyn o Fae Abertawe i arfordir gogledd Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol