Dirwyo clwb am rhyddhau George North

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae cymal yng nghytundeb George North sy'n golygu y bydd ar gael i holl gemau Cymru - hyd yn oed y rhai sydd ddim ar benwythnosau swyddogol

Mae clwb rygbi Northampton Saints wedi cael dirwy o £60,000 am iddyn nhw ganiatáu i George North chwarae i Gymru yn erbyn Awstralia fis diwethaf.

Fe gafodd y gêm ei chynnal ar benwythnos nad oedd wedi ei ddynodi'n ddyddiad rhyngwladol gan y corff sy'n rheoli rygbi'r byd, yr IRB.

Mewn gwrandawiad disgyblu fe gafodd y clwb eu cosbi gan Premiership Rugby Ltd. - sef Uwchgynghrair Lloegr - wedi i Northampton gyfadde' iddyn nhw fynd yn groes i bolisi PRL.

Dywedodd y clwb na fyddan nhw'n apelio yn erbyn y gosb, ac nad oedden nhw am wneud sylw pellach ar y mater.

Yn ôl polisi PRL, dim ond chwaraewyr Lloegr all gael eu rhyddhau gan eu clybiau ar gyfer gemau rhyngwladol y tu allan o benwythnosau swyddogol yr IRB.

Goblygiadau

Gallai penderfyniad y panel disgyblu gael goblygiadau ehangach.

Nid North yw'r unig chwaraewr o Gymru sy'n chwarae i glybiau yn Lloegr, ac fe fydd mwy - fel y bachwr Richard Hibbard - yn symud i Loegr y tymor nesaf.

Mae cymal yng nghytundeb George North gyda Northampton sy'n sicrhau y bydd y clwb yn ei rhyddhau ar gyfer bob un o gemau Cymru, ond mae'n ymddangos bod y cytundeb yna yn groes i bolisi Uwchgynghrair Lloegr.

Y disgwyl yw y bydd Hibbard yn mynnu cael cymal tebyg yn ei gytundeb yntau.

Gallai'r penderfyniad hefyd gael effaith ar Gymru yn ystod gemau'r hydref nesaf.

Fe fydd y gêm yn erbyn De Affrica yn cael ei chynnal y tu allan i ffenest ryngwladol swyddogol yr IRB.

Straeon perthnasol